Područja diskriminacije

Područja na kojima je temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova zabranjena diskriminacija su:

 

- područje zapošljavanja i rada

- obrazovanja

- političke participacije

- medija

- statistike

- dobra i usluga

 

Sukladno međunarodnim dokumentima koje je RH potpisala i ratificirala, pravobraniteljica prati i područja:

- zdravstvene zaštite

- obiteljskog nasilja

 

Share