NACIONALNI PROGRAMI, POLITIKE I STRATEGIJE

webmalilogo
 
Nacionalna politika za ravnopravnost spolova 2011. - 2015. (NN 88/11.)

Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje 2011. -2016. (NN 20/11.)

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji (usvojen na Vladi RH 15. rujna 2005.)

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja (Vlada RH donijela Zaključkom 29.11.2012.)

Nacionalna populacijska politika (NN 132/06.)

Strategija razvoja ženskog poduzetništva u Republici Hrvatskoj
Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji 2011. - 2016.

Share