Pravobraniteljica uvodničarka na seminaru Političke akademije HNS-a

prshnsŽenska inicijativa HNS-a organizirala je seminar Političke akademije HNS-a pod nazivom "Žene i politika  - ususret lokalnim izborima 2013." Prva uvodničarka seminara bila je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić s temom "Žene i politika" u kojoj je posebno naglasila zakonsku regulativu vezanu uz sudjelovanje žena na lokalnim izborima, političke kvote, percepciju političarki i seksizam u medijima, rodno osjetljivi proračun i  proces donošenja odluka na lokalnoj razini, potrebu stranačke edukacije ne samo žena, već i muškaraca vezano za promicanje načela ravnopravnosti spolova.

Pravobraniteljica je zaključno, sukladno svojim preporukama iz Izvješća o radu za 2011., predložila da:

(1) političke stranke osiguraju spolno uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca na kandidacijskim listama,

(2) sustavno uključuju rodnu dimenziju u kampanje za sve izbore kao i podizanje svijesti i širenje informacija o spolno uravnoteženoj zastupljenosti na svim razinama političkoga i javnoga života,

(3) poduzimaju odgovarajuće mjere za suzbijanje homofobnih, spolno stereotipnih ili po spolu diskriminacijskih oblika izražavanja  kao i govora mržnje te ih javno osuđuju neovisno radi li se o članovima/icama njihove ili drugih stranaka.

 

Iz medija:

"HNS se zalaže za veće sudjelovanje žena u politici", T-portal 29.9.2012.

Attachments:
Download this file (Medjimurje.pdf)Članak u Međimurju 16 listopada 2012[ ]205 Kb
Download this file (Međimurske novine 5 listopada.pdf)Članak u Međimurskim novinama 5 listopada 2012[ ]160 Kb
Download this file (PosavskaHrvatska.pdf)Članak u Posavska Hrvatska 5 listopada 2012[ ]141 Kb
Share