Sastanak s predstavnicama HZZO-a, Ministarstva zdravlja i Ministarstva socijalne politike i mladih

sastanak9listopadaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić održala je u svojem uredu zajednički sastanak s predstavnicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Ministarstva zdravlja i Ministarstva socijalne politike i mladih, a vezano uz diskriminaciju temeljem trudnoće prema trudnicama koje se zapošljavaju za vrijeme trudnoće i, sukladno tome, pokušavaju ostvariti svoje zakonom zajamčeno pravo na porodiljnu naknadu. Uz pravobraniteljicu, na sastanku su bili/e prisutni/e zamjenik pravobraniteljice, Goran Selanec, načelnica službe za stručne poslove Sanja Oluški Radaković te stručna savjetnica Martina Krnić.

Na sastanku su sudjelovale Jadranka Durević, rukovoditeljica kadrovske službe, i Jasenka Pap, rukovoditeljica službe za obvezno zdravstveno osiguranje u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Predstavnice Ministarstva zdravlja su bile Ljubica Đukanović, pomoćnica ministra, Božica Šarić, voditeljica odjela za praćenje propisa Europske unije u Upravi za pravne i financijske poslove Ministarstva zdravlja te Nevenka Mirković koje je rukovoditeljica službe za poslove upravnog postupka u HZZO-u ali se trenutno nalazi u Ministarstvu zdravlja. Iz ministarstva socijalne politike i mladih prisustvovale su Dubravka Marušić, načelnica sektora za djecu i podršku obitelji te Vlasta Grgec Petroci, voditeljica službe za podršku obitelji.

Pravobraniteljica se osvrnula na postojeću diskriminatornu praksu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), a na koju ukazuju i brojne pritužbe upućene pravobraniteljici od strane trudnica i rodilja odnosno njihovih partnera. Istaknut je stav HZZO-a prema kojem trudnice zaposlene za vrijeme trudnoće nisu sposobne za rad te je istodobno ukazano na praksu prema kojoj HZZO kao upravno tijelo de facto ispituje valjanost takvog ugovora o radu, a čime prekoračuje svoje ovlasti. Naime, navedeni stavovi i postupanja HZZO-a su u suprotnosti sa odlukama Suda pravde Europske unije, kao i sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, čl.4.) prema kojem se antidiskriminacijska jamstva trebaju tumačiti u skladu sa pravnom stečevinom Europske unije.

Na sastanku su, osim navedene problematike, dotaknuta još neka pitanja kao što su naknada za njegu djeteta sa težim smetnjama u razvoju do navršene osme godine života, a čiji roditelj prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 68/08, 110/08, 34/11) radi sa polovicom punog radnog vremena. Naime, ukazano je kako nadležno ministarstvo još uvijek nije donijelo odgovarajući pravilnik radi ostvarivanja navedenog prava. Vezano uz postupak promjene spola i imena u maticama rođenih kao temeljnog upisa, raspravljalo se o važećem zakonskom okviru i njegovim nedostacima te o potrebi osnivanja mreže odnosno nacionalne liste liječnika koji bi davali vjerodostojna mišljenja vezana uz postupak promjene spola. Pravobraniteljica je spomenula i problem financiranja troškova od strane HZZO-a, a vezano uz postupak promjene spola o čemu su pravobraniteljicu obavijestili pojedini pritužitelji/ice.

Zaključna razmatranja sastanka su:

1. preporuka upućivanja okružnica svim područnim uredima HZZO-a, a vezano uz uklanjanje postojeće diskriminatorne prakse HZZO-a prema trudnicama koje se zapošljavaju za vrijeme trudnoće,
2.  potreba održavanja edukacija za djelatnike/ice iz područnih ureda HZZO-a,
3. poboljšanje postojeće zakonske regulative vezano uz upis promjene spola i imena kao temeljenog upisa u maticama rođenih.

Share