Ured zastupnika RH pred ESLJP

 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava je stručna služba Vlade Republike Hrvatske. Od 2008. godine zastupnica RH pred Europskim sudom za ljudska prava je Štefica Stažnik, dipl.iur.

Ured zastupnika RH je u 2019. godini osigurao prijevode vodiča i informativnih letaka koji sadrže aktualnu sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava. U privitku se nalaze dostupni prijevodi vodiča i letaka.

Attachments:
Download this file (Info letak Dublinska uredba.pdf)Info letak Dublinska uredba.pdf[ ]412 Kb
Download this file (Info letak Izvanteritorijalna nadležnost država stranaka EKLJP.pdf)Info letak Izvanteritorijalna nadležnost država stranaka EKLJP.pdf[ ]475 Kb
Download this file (Vodič čl. 4 Protokola 4.pdf)Vodič čl. 4 Protokola 4.pdf[ ]688 Kb
Download this file (Vodič čl. 5..pdf)Vodič čl. 5..pdf[ ]1272 Kb
Download this file (Vodič čl. 8..pdf)Vodič čl. 8..pdf[ ]2105 Kb
Download this file (Vodič čl. 9..pdf)Vodič čl. 9..pdf[ ]1664 Kb
Share