Odluka o mjerama, organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena

Na temelju Upute za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, Ministarstva uprave, KLASA: 011-02/20-01/76 URBROJ: 515-01/1-20-4 od 7. svibnja 2020., Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova donosi Odluku o mjerama, organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u vezi s pojavom bolesti Covid-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2 i sa sanacijom štete uzrokovane potreson u Zagrebu 22.3.2020.

 

Attachments:
Download this file (6_4_2020 - Odluka o organiizaciji rada, rasporedu rad i radnog vremena.doc)6_4_2020 - Odluka o organiizaciji rada, rasporedu rad i radnog vremena.doc[ ]84 Kb
Download this file (Nova Odluka o organizaciji rada za vrijeme trajanja epidemije po Uputi MU ~.docx)8_5_2020_Odluka o organizaciji rada za vrijeme trajanja epidemije po Uputi MU[ ]31 Kb
Share