Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, ograničenja prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

 

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova:

- na adresu: Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Preobraženska 4/I, 10 000 Zagreb;

- elektroničkom poštom: ravnopravnost(at)prs.hrOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">;

- na broj faksa: 01/ 4844-600;

- usmeno, radnim danom 9.00 - 12.00  i 12.30 - 14.00 sati na adresi Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Zagreb, Preobraženska 4/I, ili telefonskim pozivom na telefon broj 01/4828 033, o čemu se sastavlja službena bilješka.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe, međutim, korisniku prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija, naplatit će se naknada u visini stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem i dostavom tražene informacije, sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013.).

Javnost rada

Neposredan uvid u rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova može se ostvariti dolaskom kod Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova na gore navedenu adresu.

Neposredan uvid u rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova može se istodobno osigurati za 2 osobe uz prethodnu najavu ovisno o redoslijedu prijavljivanja.

Zakon o pravu na pristup informacijama

 

Attachments:
Download this file (Godisnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2018.pdf)Godisnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2018.pdf[ ]212 Kb
Download this file (Godisnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.pdf)Godisnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.pdf[ ]212 Kb
Download this file (Godisnje izvjesce o provedbi ZPPI -  2019 - dodatak.csv)Godisnje izvjesce o provedbi ZPPI - 2019 - dodatak.csv[ ]18 Kb
Download this file (Godisnje izvjesce o provedbi ZPPI - 2019.pdf)Godisnje izvjesce o provedbi ZPPI - 2019.pdf[ ]210 Kb
Download this file (Godisnje_izvjesce.csv)Izvješće o provedbi ZPPI - 2017 - dodatak[ ]18 Kb
Download this file (Godisnje_izvjesce.pdf)Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017[ ]213 Kb
Download this file (Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama - 2016 - dodatak.csv)Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama - 2016 - dodatak.csv[ ]17 Kb
Download this file (Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016 godinu.pdf)Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016 godinu.pdf[ ]212 Kb
Download this file (OBRAZAC Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.doc)OBRAZAC Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.doc[ ]30 Kb
Download this file (OBRAZAC Zahtjev za pristup informacijama.doc)OBRAZAC Zahtjev za pristup informacijama.doc[ ]25 Kb
Download this file (Odluka o službeniku_ci za informiranje.doc)Odluka o službeniku_ci za informiranje.doc[ ]30 Kb
Share