Poziv za ispunjavanje upitnika: „Organisational Planting Parenting - iskustva majki na rukovodećim pozicijama kroz fazu trudnoće, rodiljnog i roditeljskog dopusta i povratka na radno mjesto“

plantingparentingPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dogovorila je suradnju s direktoricom tvrtke Kapsula komunikacije j.d.o.o., Ivanom Peršin, u aktivnostima usmjerenim pružanju potpore majkama koje su se vratile na radno mjesto nakon korištenja prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora. Radi se o programu Organisational Planting Parenting koji za cilj ima kreiranje sustava potpore za žene majke (u kasnijoj fazi programu se priključuju i očevi) u organizacijama kroz tri faze: fazu trudnoće, fazu rodiljnog i roditeljskog dopusta te fazu povratka/reintegracije na radno mjesto.

Sustav potpore podrazumijeva holistički pristup u definiranju potreba zaposlenica kroz navedene faze te usklađivanje istih s potrebama organizacije i ključnih dionika (nadređeni, tim zaposlenice te osoba za ljudske potencijale). Naglasak je na pružanju dubinskog sustava potpore kroz coaching, savjetovanje i terapiju u individualnom i grupnom pristupu rada.

Osim djelovanja i direktne komunikacije prema organizacijama koje djeluju u Hrvatskoj, planirane su i aktivnosti usmjerene na društvo i podizanje svjesnosti teme majčinstva u poslovnom kontekstu. Planirane aktivnosti se vežu uz gostovanja na konferencijama te organiziranjem događaja u vidu panel rasprava.

Obzirom na navedeno, Pravobraniteljica poziva trudnice i majke na ispunjavanje upitnika pod nazivom „Organisational Planting Parenting - iskustva žena majki na rukovodećim pozicijama kroz faze trudnoće, rodiljnog i roditeljskog dopusta i povratka na radno mjesto“ (link: https://forms.gle/Xkwx3k4yTejKzQL59).

Pravobraniteljica je iskazala interes za navedenu tematiku i suradnju, posebice u vidu pružanja svojih iskustava stečenih u okviru provedbe EU projekta „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života“ koji je trajao 2 godine (1.1.2016.-1.1.2018.), a čiji cilj je bio razbijanje rodnih stereotipa i nametnutih rodnih uloga te posljedično neravnopravnosti muškaraca i žena unutar obitelji, edukacija poslodavaca o važnosti senzibiliziranog pristupa prema ženama majkama, razbijanje stereotipa o „muškim“ i „ženskim“ profesijama, promoviranje aktivne uloge očeva u formativnim godinama razvoja djeteta i pomirenje privatnog i poslovnog života za žene i muškarce.

Dodatne informacije vezane za sam upitnik nalaze se u uvodnom opisu samog formulara na linku Organisational Planting Parenting

Ukoliko je nemoguće otvoriti link ovim putem, original link je:
https://docs.google.com/forms/d/1p7Wn-6kA1s4TcMJxsx7o_EjfqNeO53bWwO1qNTsnFhM/edit

Share