Predavanje u sklopu specijalističkog tečaja za maloljetničku delinkvenciju i kriminalitet na štetu mladeži i obitelji

Policijska akademijaU okviru specijalističkog policijskog tečaja za maloljetničku delinkvenciju i kriminalitet na štetu mladeži i obitelji, organiziranog u sklopu Policijske akademije za XVIII. naraštaj polaznika, zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Kristijan Kevešević je u okviru međuinstitucionalne suradnje održao online predavanje na temu djelokruga institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i aktivnosti na području suzbijanja nasilja u obitelji.

U okviru predavanja predstavljeni su pravni i institucionalni okvir djelovanja Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova te aktivnosti na području promicanja ravnopravnosti spolova, suzbijanja diskriminacije te suzbijanja obiteljskog nasilja. Pritom, prezentirani su i rezultati kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja pravomoćnih presuda za nasilje u obitelji i nasilje prema ženama u prekršajnim i kaznenim postupcima, koje je provedeno 2019. godine u sklopu EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“, čija nositeljica je bila Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

Pored navedenog, ukazano je na najčešće probleme vezane uz postupanje policije u kontekstu suzbijanja nasilja u obitelji te na preporuke koje je u tom pogledu Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova dala u svom Izvješću o radu za 2019. godinu.

Share