21. sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba

21sjednicaPZRSZGPovodom Međunarodnog dana žena Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba organiziralo je 21. sjednicu na kojoj se raspravljalo o jednakosti plaća na tržištu rada, ali i općenito o položaju žena u društvu. Članovi/ice Povjerenstva, kao i sudionici/ice, osvrnuli/e su se na brojna pitanja vezana uz neravnopravni položaj i diskriminaciju žena na svim područjima života, posebice na području rada i zapošljavanja, ali i obiteljskog nasilja.

Raspravljano je o nejednakosti plaća žena i muškaraca za jednaki rad odnosno rad jednake vrijednosti, o usklađivanju privatnog i profesionalnog života, o položaju trudnica i majki s malom djecom na tržištu rada, ali i o problemu obiteljskog nasilja, posebice ekonomskog nasilja.

U raspravi je sudjelovala i savjetnica Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Martina Krnić, koja je ukratko navela najčešće probleme koje građani, a posebice građanke, navode u svojim pritužbama upućenim Pravobraniteljici. Posebno se osvrnula na problematiku sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme, a koji ugovori se po povratku žene s rodiljnog dopusta u pravilu ne produžavaju, zatim na slučajeve spolnog uznemiravanja na radnom mjestu i neprovođenje postupka radi zaštite dostojanstva radnika/ica kao i na promoviranje korištenja rodiljnog dopusta od strane očeva. Istaknut je i problem obiteljskog nasilja, kao i neprepoznavanja svih oblika nasilja (posebice ekonomskog), a što dovodi i do nesankcioniranja takvih oblika nasilja u praksi.

Share