Tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova o Kurikularnoj reformi

kurikularnareformaU Hrvatskom saboru održana je  tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova pod nazivom „Kurikularna reforma s posebnim naglaskom na građanski i zdravstveni odgoj“. Uz članove/ice Odbora pozivu su se odazvali predstavnici/e nadležnih državnih institucija, ministarstava, vladinih ureda, pravobraniteljstava, saborskih obora, civilnog društva i medija. Tematska sjednica održana je u sklopu javne rasprave o Kurikularnoj reformi, a uvodno izlaganje održao je dr.sc. Boris Jokić, voditelj Ekspertne radne skupine za reformu kurikuluma sa suradnicama/ima koji su dali/e naglaske na Zdravstveni i Građanski odgoj i pri tome istakli viziju i osnovne vrijednosti kojima reforma teži, predstavili njene odgojno-obrazovne cikluse i međupredmetne teme te naglasili kako je reforma nacionalni projekt.

U raspravi je sudjelovala i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić koja je dala podršku Kurikularnoj reformi te skrenula pozornost na nekoliko stvari iz aspekta ravnopravnosti spolova i svojih nadležnosti. Ukazala je na to da u Građanskom odgoju nedostaju sadržaji vezani za ravnopravnost spolova, spolnu orijentaciju i rodni identitet i založila se za integraciju takvih sadržaja  uz dva uvjeta: da su obavezni i da imaju anti-diskriminacijsku dimenziju.

Pravobraniteljica je podržala i uvođenje Zdravstvenog odgoja, ali i naglasila kako je istraživanje institucije Pravobraniteljice u 2015. o provedbi Zdravstvenog odgoja pokazalo da su prisutna dva izazova, a to su razmjerno mali broj nastavnih sati koji 4. modul „spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje“ obuhvaća te izjave samih nastavnika/ca da se ne osjećaju kompetentnima za održavanje nastavnih sati te tematike u okviru satova razredne nastave.

Iz medija:

U Saboru održana tematska sjednica o Kurikularnoj reformi s posebnim naglaskom na građanskom i zdravstvenom odgoju, web Hrvatskog sabora, 19.5.2016.

Saborski odbor održao tematsku sjednicu o Kurikularnoj reformi, direktno.hr, 19.5.2016.

Tematska sjednica o Kurikularnoj reformi s posebnim naglaskom na Građanski i Zdravstveni odgoj, nezavisni.hr, 19.5.2016.

Vjerujte u nastavnike, kulturpunkt.hr, 19.5.2016.

Share