Sudjelovanje na sjednici saborskog Odbora za ravnopravnost spolova

OdborRSstudeniU Hrvatskom saboru održana je 30. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova na kojoj su razmatrani Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. te Konačni prijedlog Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. Na sjednici je, kao predstavnik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu: Pravobraniteljica), sudjelovao Kristijan Kevešević, pravni savjetnik Pravobraniteljice, koji je u raspravi izložio stajališta Pravobraniteljice vezana uz izmjene i dopune Kaznenog zakona i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

Ukazao na je potrebu proširenja definicije bliskih osoba iz Kaznenog zakona, odnosno kruga osoba na koje se primjenjuje Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, s obzirom da žrtve nasilja u okviru postojeće ili bivše intimne veze, a koje nemaju zajedničku djecu s počiniteljem, odnosno ne žive u istom kućanstvu, ne uživaju isti stupanj zaštite kao i žrtve iz kruga bliskih osoba. 

Pored navedenog, obrazložio je stajalište Pravobraniteljice da se izmjenama i dopunama navedenih zakona još uvijek ne postavljaju dovoljno jasni kriteriji za razgraničenje prekršaja i kaznenih djela te predložio da predlagatelj zakona dodatno razmotri navedeno pitanje između prvog i drugog čitanja zakonskih tekstova, kao što je i najavljeno u izvješću o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

U okviru rasprave o prijedlozima vezanim uz Državni proračun za 2020. godinu, razmatrane su mogućnosti analize rodne uravnoteženosti i osjetljivosti proračuna te je uočeno da iz postojeće forme u kojoj je sastavljen proračun nije vidljivo koje se proračunske stavke odnose na ravnopravnost spolova, osim iznimno kod stavki koje se odnose na institucije koje se specifično bave ravnopravnošću spolova, te da bi u budućim proračunima trebalo voditi računa o formi iskazivanja proračunskih stavki koja će omogućiti navedenu analizu.
Zaključno, Odbor za ravnopravnost spolova je usvojio zaključke kojima podržava sva četiri prijedloga na dnevnom redu sjednice.

Share