Pravobraniteljica na sjednici Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora

hsPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je na 2. sjednici Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora na kojoj se raspravljalo o Prijedlogu državnog proračuna RH za 2012. godinu. Pravobraniteljica je istaknula da od svih pravobraniteljskih ureda, njezin ured ima najmanji proračun te da je ove godine Vlada smanjila proračun Uredu za potrebno obavljanje redovitih djelatnosti (indeks 96). Obzirom na nedostatna sredstva, pravobraniteljica je naglasila da se novom strategijom i preustrojavanjem Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova želi postići veća uključenost u EU projektima, kao nositelja i/ili sunositelja projektnih aktivnosti, čime bi se ostvarila značajnija vidljivost institucije na nacionalnoj, a posebice na lokalnoj razini.

Naglasivši dosadašnje preporuke i podršku Europske komisije o potrebi osnaživanja institucije Pravobraniteljice (ljudskim i materijalnim resursima) kao i pohvale međunarodnih institucija i strateških partnera vezano za rad, istraživanje i analize, vođenje statistike i promicanje ravnopravnosti spolova, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je istaknula da bi eventualno sjedinjavanje svih pravobraniteljstava u jedno jedinstveno pravobraniteljstvo otupilo oštricu samostalnog odlučivanja. Institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova utopit će se u mnoštvu od 18 diskriminatornih osnova pa će 4 diskriminatorne osnove temeljem spola, spolne orijentacije, obiteljskog (posebice materinstva) i bračnog statusa s vremenom biti podzastupljene i neće im se pristupati s posebnom pozornošću i na način kako to čini matična institucija.

Share