Okrugli stol o ženama ovisnicama

ovisnice121212Održana je tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora pod nazivom Okrugli stol "Žene ovisnice“, koju su organizirali Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora uz potporu Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske. Uz sudionike/ice koji/e su izlagali, nazočili su saborski zastupnici/e, predstavnici/e državnih i javnih institucija, organizacija civilnoga društva, učenika/ca Škole za medicinske sestre, Upravno-birotehničke škole, studenata/ica Zdravstvenog veleučilišta i Studijskog centra socijalnog rada u Zagrebu.

Uvodni govor je održala pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić istaknuvši složenost i važnost problematike žena ovisnica. Naime, „ovisnost u žena je područje koje još uvijek nije dovoljno istraženo i čemu nije posvećeno dovoljno pažnje“. Pravobraniteljica je naglasila kako je cilj okruglog stola raspraviti o svim pitanjima i problemima  vezanim uz ovisnost žena i to iz perspektive mjerodavnih stručnjaka/inja, te na taj način doprinijeti i senzibilizaciji odnosno osvještavanju društva o navedenoj problematici kojoj još uvijek nije posvećena potrebna pažnja.

Pravobraniteljica je napomenula da bi veću pozornost trebalo usmjeriti programima namijenjenim ženskoj populaciji ovisnika, a koji bi obuhvaćali i posebno prilagođen program terenskog rada i informiranja o različitim rizicima vezanim uz konzumiranje droga, uključujući prostituciju i opasnost za dijete tijekom trudnoće majke ovisnice. Ovisnost u žena često uključuje i sa sobom donosi brojna specifična pitanja i popratne probleme kao što su nasilje (posebno obiteljsko nasilje) i prostitucija. Također je važan i negativan utjecaj koji ovisnost ima za majčinstvo (kako za majku ovisnicu tako i za njezino dijete). I u konačnici razmotriti položaj žena ovisnica u zatvorskom sustavu, koji su rezultati u liječenju ovisnosti te pojavnost recidivizma.

Pozdravne govore održali su ravnatelj Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, mr. Željko Petković te potpredsjednica Hrvatskog sabora, Dragica Zgrebec. Željko Petković je naglasio potrebu provođenja posebnih programa za žene ovisnice, a kod kojih postoji i veći rizik od zaraze virusom HIV-a. Također se osvrnuo i na poseban problem trudnica i rodilja ovisnica istaknuvši potrebu specifične, a ne opće prevencije za žene ovisnice.
Potpredsjednica Hrvatskog sabora, Dragica Zgrebec, kao izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora, istaknula je važnost predmetne problematike te dala potporu institucijama i stručnjacima/kinjama koje se bave predmetnom problematikom.

U uvodnom izlaganju je dr. sc. Jadranka Ivandić Zimić, savjetnica u Uredu za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, predstavila svoje istraživanje pod nazivom: „Žene ovisnice – razlike u obilježjima obitelji i obilježjima psihosocijalnog razvoja između žena i muškaraca ovisnika o drogama“. Prema rezultatima navedenog istraživanja, a čiji cilj je bio otkriti čimbenike koji utječu na ovisnost (te vezu između obitelji i ovisnosti), kao ključni čimbenici utvrđeni su materijalni status ovisnika/ica, njihov emocionalni odnos sa članovima/icama obitelji te roditeljski nadzor. Naime, pokazalo se kako više žena ovisnica dolazi iz obitelji čiji imovni status je dobar. Nadalje, veći broj žena ovisnica je imao loše emocionalne odnose s oba roditelja, ali su imale bolji roditeljski nadzor u djetinjstvu nego muškarci ovisnici. Osim toga, čak 51 % žena ovisnica je imalo problem alkoholizma u obitelji. Međutim, žene ovisnice su tijekom osnovne škole (pa i kasnije u srednjoj školi) postizale bolje uspjehe i rezultate od muškaraca, a što otežava i ranije otkrivanje njihove ovisnosti.

Izlaganje je održala i mr. Sandra Batlak, koordinatorica za ravnopravnost spolova u Ministarstvu socijalne politike i mladih, osvrnuvši se na ulogu Ministarstva u rehabilitacijskim programima za osobe ovisne o drogama, pri čemu je poseban osvrt stavljen na žene. Iznijela je i statističke podatke iz nadležnosti Ministarstva, a koji se odnose na predmetnu problematiku.

Prof.dr.sc. Slavko Sakoman se osvrnuo na zaštitu interesa majki ovisnica o drogama istaknuvši kako godišnje bude oko 150 trudnica ovisnica koje su više stigmatizirane nego muškarci ovisnici te kojima treba pružiti individualizirani pristup. Prema statističkim podacima, broj novootkrivenih opijatskih ovisnika (pa tako i žena ovisnica) se smanjio u proteklih deset godina, ali istodobno postoji uzlazni trend konzumiranja alkohola. Osvrnuo se i na neonatalni apstinencijski sindrom kod djece koju su rodile majke ovisnice. U odnosu na spolnu strukturu, istaknuo je kako muškarci 4-5 puta više obolijevaju od ovisnosti nego žene.

Slične podatke, a vezano uz specifičnosti alkoholizma žena, iznio je i prof.dr.sc. Danijel Buljan, predstojnik Klinike za psihijatriju KBC „Sestre milosrdnice“, istaknuvši loš utjecaj alkohola na trudnoću zbog velikog rizika za dijete.

Predsjednica Humanitarne organizacije Zajednica susret, Bernardica Juretić, osvrnula se na tretman i rehabilitaciju žena ovisnica u terapijskim zajednicama. Naime, žene se teže odlučuju za liječenje od ovisnosti u odnosu na muškarce, a razlog tome je što one lakše dolaze do novca za drogu (npr. žive sa partnerom dilerom ili se bave prostitucijom). Poseban problem predstavljaju majke ovisnice čija djeca su stigmatizirana u društvu te je potrebna njihova socijalizacija. Naglasak treba staviti i na dijete majke ovisnice te mu treba također omogućiti i psihosocijalne tretmane. Obzirom kako pada broj opijatskih ovsinika/ica, smanjuje se i interes za terapijske zajednice.

Dr. Danica Kramarić, načelnica Sektora za promicanje i zaštitu zdravlja u Upravi za zaštitu zdravlja Ministarstva zdravlja, osvrnula se na trudnice ovisnice u sustavu liječenja. Prema statističkim podacima Ministarstva za 2011., 82% liječenih ovisnika su bili muškarci dok su žene činile oko 18% liječenih ovisnika. Dakle, liječenih muškaraca ovisnika je bilo oko 4,6 puta više nego žena ovisnica, a njihova prosječna životna dob je bila 31,1 god. U odnosu na majke ovisnice, istaknula je kako dio njih ne priznaje svoju ovisnost prilikom poroda već da se to sazna tek naknadno odnosno nakon rođenja djeteta.

Voditelj Odjela za posebne programe tretmana u Središnjem uredu Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, Radovan Tatalović, prof. soc. ped., osvrnuo se na tretman ovisnica o drogi i alkoholu u zatvorskom sustavu Republike Hrvatske. Iznio je statističke podatke te istaknuo nužnost cjelovitog multidisciplinarnog pristupa prilikom izvršenja kazne zatvora. Također je naveo potrebu dislociranja tretmana te važnost ranog prepoznavanja ovisnosti kao i žurnog pružanja pomoći. Važno je pripremiti tretman za izlazak po otpustu ovisnika/ice iz zatvorskog sustava te surađivati i sa ostalim mjerodavnim institucijama. Prema statističkim podacima, većina žena ovisnica koje se nalaze u zatvorskom sustavu su  mlađe životne dobi i uglavnom su bile žrtve, a ne samo počinitelji kaznenih djela.

Ana Miljenović. dipl. soc. sa Studijskog centra socijalnog rada u Zagrebu, predstavila je problematiku žena ovisnica o alkoholu, a koje su se liječile po klubovima liječenih alkoholičara. Istaknula je kako se alkoholizam u društvu još uvijek percipira kao „muška“ bolest, kao stil života i kao obiteljska bolest, a što su ustvari stereotipi. Žene ovisnice o alkoholu odbijaju liječenje jer tijekom liječenja ne bi mogle obavljati roditeljske i obiteljske obveze, a vrlo često i njihovi partneri imaju problema sa ovisnošću. Žene imaju problem u dobivanju potpore i pomoći u liječenju, a alkoholizma kod žena je vrlo često povezan sa obiteljskim nasiljem. Potrebno je uvesti specifične pristupe u liječenju žena alkoholičarki jer se još uvijek provode tzv. „muški“ programi u liječenju.

Pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje, dr. Lidija Hrastić-Novak, istaknula je pitanje organizacije zdravstvene skrbi odnosno primarne zdravstvene zaštite kao problem iz nadležnosti lokalne samouprave. Osvrnula se na timove obiteljske medicine kojih u Gradu Zagrebu ima 440, od čega njih 90 % u svojoj skrbi ima i ovisnike/ice.

Danica Romac, dr. med. spec. psihijatar, iz Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, osvrnula se na prikaz osnovnih karakteristika žena-ovisnica o psihoaktivnim sredstvima liječenih tijekom 2011. u Zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Prema statističkim podacima Zavoda, broj žena ovisnica liječenih tijekom 2011. je iznosio 1432 od čega je bilo 18 % žena i 82 % muškaraca, a njihova životna dob bila je uglavnom između 25 i 35 godina.

Kao zaključke okruglog stola, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić navela je potrebu za:

• usmjeravanje pozornosti posebnim programima namijenjenim ženskoj populaciji ovisnika (posebno za trudnice i rodilje ovisnice),
• problem stigmatizacije i auto-stigmatizacije i predrasuda prema majkama i ženama ovisnicama,
• standardiziranjem postupanja nadležnih institucija (zdravstvenih i socijalnih stručnjaka) u procesu postupanja s majkama i trudnicama ovisnicama, posebice kad se radi o ostvarivanju prava na roditeljstvo odnosno roditeljsku skrb,
• važnost pravovremene prevencije,
• uklanjanje rodnih stereotipa i tradicijskih uloga u obitelji i društvu, uz ujednačen odgoj u obitelji kako muške tako i ženske djece,
• poticanje otvaranja novih terapijskih zajednica za žene ovisnice.

Attachments:
Download this file (JadrankaIZZene_ovisnice.pdf)Istraživanje dr. sc. Jadranke Ivandić Zimić o ženama ovisnicama (pdf)[ ]332 Kb
Download this file (obilježja žena ovisnica hrvatski sabor.ppt)Žene ovisnice - predavanje Power Point [ ]480 Kb
Download this file (okrugli stol-informacija za medije.pdf)Okrugli stol - informacija za medije[ ]180 Kb
Share