Sjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora

hsOdbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora održao je sjednicu na kojoj su razmatrani prijedlozi dvaju zakona: Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama i Zakona o dadiljama.
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić podržala je Prijedlog izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama jer se uvodi odredba kojom će se omogućiti da roditeljski dopust koriste oba roditelja kao pravilo, a ne, kao do sada, temeljem dogovora, te je produljeno trajanje roditeljskog dopusta s 3 na 4 mjeseca. Ovim Prijedlogom Zakona izjednačuju se roditelji u pravu korištenja roditeljskog dopusta, a samozaposlene trudnice ostvaruju prava kao i zaposlene. Pravobraniteljica je također istakla da će njime biti bitno poboljšana pozicija posvajatelja/ica pri korištenju roditeljskog dopusta.

Vezano za Prijedlog Zakona o dadiljama, pravobraniteljica je podržala potrebu reguliranja zatečenog stanja odnosno suzbijanja sive ekonomije vezano za čuvanje djece u obiteljima. No, istakla je kako smatra spornim odredbe vezane uz stručni nadzor obiteljskih centara. Naime, obiteljski centri, osim što ih nema u svim županijama, nisu dovoljno opremljeni niti su dovoljno ljudski kapacitirani za obavljanje stručnog nadzora koji uključuje i odlazak na teren ukoliko dođe do problema vezanog za čuvanje djece u prostoru dadilje ili roditelja. Nadalje trebalo bi, a u čemu se načelno usuglasio i predlagatelj-resorno Ministarstvo socijalne politike i mladih, izostaviti odredbe vezano za uključivanje trgovačkih društava i zadruga koji bi mogli obavljati djelatnost dadilje.
Vezano za naziv zakona, ne možemo pobjeći od toga da su pojedina zanimanja više „ženska“, što se može mijenjati jedino promjenom društvene svijesti i pozitivnim mjerama a u ovom slučaju, možda ekonomska nužda dovede do takve promjene.


Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, prvo čitanje, Š.Z.E. br. 241

Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova o Prijedlogu zakona o dadiljama, prvo čitanje, P.Z.E. br. 214

Share