Pravobraniteljica na sastanku Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije

cakovec7ozujkaU organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije, a povodom obilježavanja 8. ožujka – Međunarodnog dana žena, održan je prvi sastanak Koordinacije tijela i drugih čimbenika obveznih za postupanje po Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji Međimurske županije. Sastanku je prisustvovala i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, kao i predstavnici/ice Centra za socijalnu skrb Čakovec, Policijske uprave Međimurske, zdravstvenih i pravosudnih tijela sa područja županije, Obiteljskog centra Međimurske županije, organizacija civilnog društva, djelatnici/ice Međimurske županije te župan Ivan Perhoč.

U svom uvodnom govoru pravobraniteljica je pohvalila dosadašnji aktivan rad Povjerenstva te naglasila važnost održavanja takvih sastanaka, a što je i obveza iz Protokola. Pravobraniteljica se osvrnula na postojeću suradnju s nadležnim tijelima istaknuvši i ulogu lokalnih vlasti u prepoznavanju prepreka vezanih uz provedbu Protokola. Također je naglasila potrebu daljnje edukacije djelatnika/ica svih nadležnih tijela, a u cilju što bolje provedbe Protokola kao i senzibilizacije društva za problematiku obiteljskog nasilja.

Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije, Roberta Barat, iznijela je relevantne statističke podatke prikupljene od nadležnih tijela  i to: PU Međimurska, CZSS Čakovec, Prekršajni sud u Čakovcu, Općinski sud u Čakovcu, Općinsko državno odvjetništvo te Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“. Pritom se posebno osvrnula na podatke PU Međimurske vezano uz spolnu strukturu počinitelja/ica prekršaja iz domene obiteljskog nasilja (područje partnerskih odnosa), a prema kojim podacima je vidljiv trend izjednačavanja broja počiniteljica žena sa brojem počinitelja muškaraca. Naime, u 2011.g. je od ukupnog broja takvih počinitelja/ica (201) bilo 158 muškaraca i 43 žene dok je u 2012.g. od ukupnog broja počinitelja/ica (184) bilo 93 muškaraca i 91 žena.

U raspravi koja je uslijedila nakon izlaganja sudjelovali/e su predstavnici/ice nadležnih tijela kao i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, a rasprava se fokusirala na prezentirane podatke PU Međimurske o spolnoj strukturi počinitelja/ica obiteljskog nasilja kao i o obvezi zdravstvenih djelatnika/ica da prijavljuju saznanja o obiteljskom nasilju.

Na kraju sastanka doneseni su slijedeći zaključci:

•    sastanci Koordinacije sazivat će se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje, u cilju praćenja relevantnih statističkih podataka,
•    cilj sazivanja Koordinacije je razmjena podataka i iskustava iz prakse vezano uz obiteljsko nasilje, kao i raspravljanje o pojedinačnim slučajevima obiteljskog nasilja,
•    izvršit će se uvid u relevantne podatke PU Međimurske te će se o njima raspravljati,
•    poticati će se sustavna doedukacija djelatnika/ica policije i centara za socijalnu skrb o rodno uvjetovanom nasilju,
•    informirati će se zdravstvene i pravosudne djelatnike/ice o obvezi prijavljivanja obiteljskog nasilja.

Osnovana Koordinacija - Zora jedna od članica, web udruge za nenasilje i ljudska prava ZORA

 

Attachments:
Download this file (Medjimurskazupanija.png)Najava[ ]1114 Kb
Share