sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Izvješće o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u 2015.

KORICE2015webPravobraniteljica za ravnopravnost spolova predala je Hrvatskom saboru Izvješće o radu za 2015. godinu. Izvješće obuhvaća postupanja pravobraniteljice po pritužbama građana i građanki na diskriminaciju temeljem spola, bračnog i obiteljskog statusa i spolne orijentacije u području rada i zapošljavanja, nasilja u obitelji, obrazovanja, političke participacije i medija. U okviru svojih nadležnosti, temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova, tijekom izvještajnog razdoblja, Pravobraniteljica je radila na ukupno 2.467 predmeta. Zadržao se trend povećanja broja individualnih pritužbi (7,7%), pritužbe podnose većinom žene (67,6%), najčešće se radi o slučajevima izravne diskriminacije (92,2%), koje se i dalje u pretežnom broju odnose na spolnu diskriminaciju (90,1%), potom na bračni i obiteljski status (4%), spolnu orijentaciju (4,5%), rodni identitet (1,2%). Najviše pritužbi odnosi se na područje rada i ostvarivanja socijalne sigurnosti (51,5%).

Na pružanje zaštite građanima/kama koji/e su bili/e izloženi/e svim oblicima nasilja u obitelji kao i partnerskog nasilja odnosilo se 23% slučajeva.

Pravobraniteljica je, postupajući po pritužbama i osobnoj inicijativi, uputila 335 preporuka, 238 upozorenja i 182 prijedloga, inicirala pokretanje 5 kaznenih i 1 prekršajne prijave.

U visokom postotku - 81% slučajeva u potpunosti uvažavaju upozorenja/ preporuke/ prijedlozi koje je uputila tijelima javne vlasti svih razina, tijelima s javnim ovlastima i drugim pravnim i fizičkim osobama postupajući po primljenim pritužbama u predmetima u kojima je utvrdila diskriminaciju u području ravnopravnosti spolova.

Kao i prošlih godina, najviše pritužbi je zaprimljeno u području rada, zapošljavanja i socijalne sigurnosti (51,5%), prituživale su se najčešće žene (79,7%), radi spolnog uznemiravanja na radu, ugovora na određeno vrijeme, diskriminacije temeljem majčinstva, obiteljskog statusa, nejednakih plaća i sl. Navedeno ne začuđuje s obzirom na – dugogodišnje trendove vezane uz stopu nezaposlenosti, rodno uvjetovanu segregaciju na tržištu, porast broja zaposlenih temeljem ugovora o radu na određeno, sve težu pristupačnost ugovora o radu na neodređeno, osobito ženama, jaz u plaćama (10,2%) i dr.

Pravobraniteljica je samostalno provela 7 istraživanja i to iz područja: rada i radnih uvjeta – 3; socijalne sigurnosti, uključujući područje socijalne skrbi – 2, obrazovanja i znanosti – 1; javnog informiranja i medija - 1. Provedeno je i 9 analiza kojima se pratila provedba Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa koje se tiču ravnopravnosti spolova.

Provedena su 2 memoranduma o suradnji: Memorandum o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova (2012.) i Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu (koji je inicijalno sklopljen 2013., a do sada se ukupno 13 studenata/ica stručno usavršavalo u instituciji Pravobraniteljice).

Tijekom 2015. provodio se EU Progress-projekt Uklanjanje staklenog labirinta, a u prosincu iste godine je odobren novi EU-projekt Usklađivanje obiteljskog i poslovnog života, koji će se provoditi do kraja 2017. U posljednjih 2,5 godine, institucija Pravobraniteljice je aplicirala i dobila dva europska projekta u vrijednosti cca 700,000 EUR.

U Hrvatskoj se još nedovoljno provode mjere koje omogućavaju usklađivanje obiteljskih i profesionalnih obveza, tako da bi očeve trebalo učinkovitije poticati na aktivniju ulogu u formativnim godinama razvoja djeteta. Naime, rodiljni/roditeljski dopust koristilo je samo 2,04% muškaraca, dok je rodiljne/roditeljske naknade koristilo svega 1,7% očeva.

Spolni stereotipi na području roditeljske skrbi i dalje predstavljaju najčešći razlog prituživanja očeva, dok majke ukazuju na nesenzibiliziranost stručnih osoba vezano uz obiteljsko nasilje kojem su bile izložene. Valja istaknuti ohrabrujuću okolnost, dobru suradnju s policijom te iznimnu kooperativnost centara za socijalnu skrb koji redovito uvažavaju preporuke Pravobraniteljice te unaprjeđuju svoj rad.

Vezano za slučajeve obiteljskog/partnerskog nasilja, žene su i dalje većinom žrtve nasilja u obitelji (64% oštećenica u prekršajnim postupcima). I dalje se određeni broj pritužbi građana/nki odnosi na neprepoznavanje pojedinih oblika obiteljskog nasilja (prvenstveno psihičkog i ekonomskog), od strane nadležnih institucija, kao i neprimjenjivanje rodno senzibilnog pristupa u procesuiranju počinitelja i zaštiti žrtve. Dok bilježimo kontinuirani pad prekršajnih djela nasilja u obitelji, u usporedbi s prošlom godinom razvidno je više od 100% povećanje broja žena-žrtava u kaznenim djelima nasilja u obitelji.

Obzirom na postupanje prema pritužbama građana/ki, kao i provedenih istraživanja i analiza, Pravobraniteljica je u predmetnom Izvješću o radu za 2015., predočila 82 opisa slučaja i daje ukupno 93 preporuke.


 

Očitovanje Vlade RH na Izvješće o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u 2015.

 

Medijsko praćenje Izvješća

Index.hr, 7.4.2016.

Večernji.hr, 7.4.2016.

Tportal, 7.4.2016.

Slobodna Dalmacija, 7.4.2016.

Jutarnji list, 7.4.2016.

Novi list, 7.4.2016.

Nacional, 7.4.2016.

N1.info.com, 7.4.2016.

Libela.org, 7.4.2016.

Monitor.hr, 7.4.2016.

SEEbiz.eu, 7.4.2016.

Net.hr, 7.4.2016.

24 sata, 7.4.2016.

HINA, 7.4.2016.

CroL, 7.4.2016.

Tris.com.hr, 7.4.2016.

Obavjestajac.hr, 7.4.2016.

Portal Oko, 7.4.2016.

Narod.hr, 7.4.2016.

Narod.hr, 7.4.2016. II

Aktualno.hr, 7.4.2016.

Soundset.hr, 7.4.2016.

Radio Student, 7.4.2016.