sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

NATJEČAJI

Rješenje o prijmu u državnu službu u ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova donijela je Rješenje o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme u ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Služba za stručne poslove, savjetnik/ica pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova za programe i fondove Europske unije (EU) i srodne međunarodne oblike financiranja i suradnje. Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 91. od 12. kolovoza 2020. godine.

NAPOMENA: Dostava Rješenja svim kandidatima koji su sudjelovali u ovom postupku povodom javnog natječaja smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na mrežnoj (web) stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Obavijest kandidatima/kinjama o testiranju

Obavijest kandidatima i kandidatkinjama koji/e su se javili/e na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske, objavljenog dana 8. kolovoza 2020. http://www.prs.hr/index.php/prs/natjecaji/2947-javni-natjecaj-za-prijam-u-drzavnu-sluzbu-na-neodredeno-vrijeme.

Testiranje kandidata/kandidatkinja koji/e su zadovoljili/e formalne uvjete natječaja održat će se u odvojenim grupama, sukladno propisanim mjerama zaštite od zaraze:

u ponedjeljak 28. rujna 2020. s početkom u 9:00, 11:00, 13:00 i 15:00 sati

Opširnije...

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

URED PRAVOBRANITELJA/ICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA, SLUŽBA ZA STRUČNE POSLOVE

– 1 (jedan) savjetnik/ca pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova za programe i fondove Europske unije (EU) i srodne međunarodne oblike financiranja i suradnje

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij: područje društvenih znanosti, područje humanističkih znanosti,
– najmanje četiri godine radnog iskustva od čega najmanje 1 godina na poslovima vezanim uz upravljanje fondovima Europske unije,
– poznavanje engleskog jezika,
- poznavanje rada na računalu,
– položen državni stručni ispit.

Opširnije...

Javni poziv za rad na EU projektu, 3.8.2018.

JAVNI POZIV

upućuje se potencijalnim kandidatima/kinjama zainteresiranima za rad kod Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova na poslovima koordinatora/ice EU projekta

Sve informacije dostupne su u privitku.

Javni poziv za rad na EU projektu

JAVNI POZIV

upućuje se potencijalnim kandidatima/kinjama zainteresiranima za rad kod Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova na poslovima koordinatora/ice EU projekta

 

Sve informacije dostupne su u privitku.

Obustava postupka

logoprsmaliPravobraniteljica za ravnopravnost spolova objavila je 6. lipnja 2017.  Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, a  24. srpnja 2017. je donijela odluku o obustavi njegove provedbe.

Attachments:
Download this file (Odluka o obustavi.doc)Odluka o obustavi.doc[ ]31 Kb

Obavijest o testiranju


O B A V I J E S T

o testiranju kandidata/kinja koji/e su se javili/e na Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Uredu Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske, objavljenog dana 6. lipnja 2017.

Testiranje kandidata/kandidatkinja koji/e su zadovoljili/e formalne uvjete natječaja održat će se za:

1. savjetnik/ca za pravna pitanja - rukovoditelj/ica Službe za stručne poslove – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do povratka službenice s bolovanja 
2. savjetnik/ca za pravna pitanja - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, do povratka službenice s rodiljnog i roditeljskog dopusta

u ponedjeljak 17. srpnja 2017. s početkom u 9:00 sati

Testiranje se održava u prostorijama Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Preobraženska 4/I, Zagreb.

Kandidati i kandidatkinje koji/e su zadovoljili/e formalne uvjete oglasa bit će obaviješteni/e putem elektronske pošte i/ili telefonom.

Opširnije...

OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

logoprsmalimaliNa temelju članka 61. stavka 6. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15), pravobraniteljica za ravnopravnost spolova raspisuje

OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme:
Ured Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova Službu za stručne poslove

Opširnije...

Obavijest o testiranju kandidata/kandidatkinja 15. veljače 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

PRAVOBRANITELJICA
 ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
Klasa: 13-01/16-06
Ur. broj: 08-17-46
Zagreb, 7. veljače 2017.                    

    Obavijest o testiranju kandidata/kandidatkinja
koji/e su se javili/e na javni natječaj
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u uredu Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske
objavljenom u Narodnim novinama broj 118/2016 dana 16. prosinca 2016.

Opširnije...

Natječaj za prijam 1 stručnog/e suradnika/ce za pravne poslove

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme jednog/e stručnog/e suradnika/ce za pravne poslove uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Opširnije...

Javni poziv za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima (NN 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (NN 100/11) i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2014. godinu (NN 95/14), Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova raspisuje Javni poziv za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova (dokument u privitku). Rok za prijavu: 03.09.-11.09.2014.

Plan prijama u državnu službu u Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2014. godinu

Na temelju članka 43. stavka 2. točke c) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07., 27/08. 34/11. – Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13. i 38/13.), a sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu („Narodne novine“, broj 145A ) uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija (klasa: 112-02/14-01/08 urbroj: 513-05-01/14-2 od 28. veljače 2014.), Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova utvrđuje Plan prijama u državnu službu u Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2014. godinu (dokument u privitku).

Attachments:
Download this file (Plan prijama za 2014 g.pdf)Plan prijama za 2014 g.pdf[ ]561 Kb

Obavijest o obustavi postupka po raspisanom natječaju za zapošljavanje

Obustavlja se postupak po raspisanom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Uredu pravobraniteljice  za ravnopravnost spolova, Službi za stručne poslove, za radno mjesto navedeno pod t. 2. - stručni/a savjetnik/ca pravobranitelja/ice za pravna pitanja - 1 izvršitelj/ica, koji je objavljen dana 13. prosinca 2013. godine u Narodnim novinama (broj 150/2013), na internetskim stranicama Ministarstva uprave i na internetskim stranicama Pravobraniteljice  za ravnopravnost spolova.

Obavijest o testiranju kandidata/kandidatkinja

Obavijest o testiranju kandidata/kandidatkinja
koji/e su se javili/e na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

u Uredu pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske
objavljenom u Narodnim novinama dana 13. prosinca 2013. godine, broj 150/2013

Opširnije...

Javni natječaj za prijam u državnu službu

logoprsmaliSukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13), i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 74/10, 142/11 i 53/12), pravobraniteljica za ravnopravnost spolova raspisala je javni natječaj. Rok za prijavu 8 dana od objave u Narodnim novinama dana 13. prosinca 2013.

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske

Opširnije...