sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Izvješće o radu za 2014.

naslovnicazawebPravobraniteljica za ravnopravnost spolova dostavila je Hrvatskom saboru Izvješće o radu za 2014. godinu. Izvješće sadrži aktivnosti i napore institucije u području promicanja načela ravnopravnosti spolova, u okviru ovlasti koje ima temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova, presjek godišnjeg rada i trendove vezano za diskriminaciju na temelju spola, bračnog i obiteljskog statusa, spolne orijentacije i rodnog identiteta u područjima rada i zapošljavanja, obitelji (uključujući obiteljsko nasilje), obrazovanja, političke participacije i medija. Tijekom 2014. radilo se na ukupno 2.588 predmeta što predstavlja povećanje za 21,3% u odnosu na 2013. Zadržao se trend povećanja broja pritužbi (10,6%), koje se i dalje u pretežnom broju odnose na spolnu diskriminaciju, a najviše se pritužuju žene (72,6%). Najviše pritužbi odnosi se na ostvarivanje socijalne sigurnosti (39,3%) i radnih prava (30,3%) što čini značajni udio od 69,6%, zatim na javno informiranje i medije (6,1%), zdravstvenu zaštitu (2,8%). Po osnovi diskriminacije bilo je temeljem: spola 79,7% slučajeva, spolne orijentacije 4,6% (zadržavaju trend blagog porasta), bračnog i obiteljskog statusa 3,3%, rodnog identiteta i izražavanja 0,5%.

Pravobraniteljica je, postupajući po pritužbama i osobnoj inicijativi, uputila 570 pisanih preporuka, 115 upozorenja i 37 prijedloga. Utvrdila je da se u visokom postotku od 94,83% slučajeva u potpunosti uvažavaju upozorenja/preporuke/prijedlozi koje je uputila postupajući po primljenim pritužbama u predmetima u kojima je utvrdila diskriminaciju u području ravnopravnosti spolova.

U Izvješću su objavljeni i rezultati 7 neovisnih istraživanja:

2 istraživanja u okviru PROGRESS-projekta: (1) Zastupljenost žena i muškaraca  na upravljačkim pozicijama u poslovnim subjektima u Republici Hrvatskoj“ - 500 tvrtki,
(2) Zastupljenost žena i muškaraca na upravljačkim i rukovodećim pozicijama u poslovnim subjektima u Republici Hrvatskoj“ - 100 tvrtki;

2 istraživanja u području roditeljske skrbi: (1) „Poteškoće u ostvarivanju susreta i druženja djeteta s roditeljem s kojim dijete ne živi“, (2) „Ovršni postupci radi predaje djeteta roditelju s kojim će živjeti i o ovršnim postupcima radi ostvarivanja susreta i druženja roditelja s djetetom“;

1 istraživanje u području obrazovanja: „Uvjeti i način rada studentskih pravobranitelja/ica u RH";  

1 istraživanje u području medija: „Istraživanje tiska i internet portala iz aspekta ravnopravnosti spolova“.  

1 istraživanje u području reproduktivnih prava: „Praksa zdravstvenih ustanova u RH u osiguranju dostupnosti legalno induciranog pobačaja“.

Izvješće obuhvaća i dodatak u kojem se nalaze izabrani opisi slučajeva iz prakse institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u području rada i zapošljavanja, roditeljske skrbi, nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, obrazovanja i reproduktivnih prava kao i analize provedbe Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji i Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji i Mjera Akcijskog plana zapošljavanja.

Na kraju Izvješća nalazi se 64 preporuka.

---------------------------------------------------------------------------------------

Hrvatski sabor je 29. svibnja 2015. prihvatio Izvješće o radu za 2014.

---------------------------------------------------------------------------------------

Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora s rasprave o Izvješću o radu za 2014. Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova >>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Link na raspravu u Hrvatskom saboru, 28.5.2015.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Iz medija:

"Izbor predsjednice trebao bi potaknuti veće uključivanje žena u politiku, Slobodna Dalmacija, 28.5.2015.

"Žene podzastupljene u upravljačkim strukturama", HTV 1, 28.5.2015.

Ljubičić: I dalje postoje spolni stereotipi, Hrvatski katolički radio, 28.5.2015.

Rasprava o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, republika.eu, 28.5.2015.

Pravobraniteljica Višnja Ljubičić: I dalje postoje spolni stereotipi, direktno.hr, 28.5.2015.

Sabor raspravlja o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, e-zadar, 28.5.2015.

"Žene podzastupljene u upravljačkim strukturama", HTV 1, 28.5.2015.

U Saboru rasprava o stanju ravnopravnosti spolova 2014., 24sata.hr, 28.5.2015.

Ljubičić: I dalje postoje spolni stereotipi, HINA, 28.5.2015.

Sabor: hoće li izbor predsjednice utjecati na položaj žena u politici, HINA, 28.5.2015.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova objavila Izvješće o radu za 2014., Program JAKO, 8.4.2015.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova dostavila je Hrvatskom saboru Izvješće o radu za 2014., Kontraportal.com, 4.4.2015.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova objavila Izvješće o radu za 2014., Sigurno mjesto, 3.4.2015.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova objavila Izvješće o radu za 2014., Voxfeminae, 2.4.2015.

Objavljeno Izvješće Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2014. godinu, Libela, 31.3.2015.