Sukladno čl. 19. st. 6. Zakona o ravnopravnosti spolova, Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova provodi neovisna istraživanja o diskriminaciji, objavljuje neovisna izvješća i razmjenjuje raspoložive informacije s odgovarajućim europskim tijelima te prikuplja i analizira statističke podatke o slučajevima spolne diskriminacije (čl. 19. st. 5.).

 

 • Rad i zapošljavanje

  Na području rada i zapošljavanja pravobraniteljica je u razdoblju od 2006. do 2013. godine provela 12 analiza natječaja za zapošljavanje, istraživanje o uznemiravanju na radnom mjestu, istraživanje o uzrocima jaza u plaćama žena i muškaraca, analizu kolektivnih ugovora, istraživanje o zastupljenosti žena na rukovodećim i upravljačkim mjestima u poslovnim subjektima RH, istraživanje o diskriminaciji trudnica i majki s malom djecom na tržištu rada, učestalost anti-diskriminacijskih predmeta u sudskoj praksi itd. 

   

  Broj članka:
  7
 • Obrazovanje

   

  U području obrazovanja institucija Pravobraniteljice je provela nekoliko istraživanja vezanih za ravnopravnu zastupljenost žena i muškaraca na svim razinama obrazovanja kao i obrazovnih sadržaja. Provedeno je nekoliko neovisnih istraživanja udžbenika hrvatskog jezika i književnosti, udžbenika povijesti, udžbenika vjeronauka i etike.

   

  Broj članka:
  8
 • Sudska praksa

   

  Pravobraniteljica prati i sudsku praksu. 2010. godine provela je istraživanje sudske prakse u području antidiskriminacijske zaštite, a 2012. Učestalost anti-diskriminacijskih predmeta u sudskoj praksi.

   

  Broj članka:
  2
 • Mediji

   

  Budući da su mediji dužni poštivati nacionalne i međunarodne zakone i propise koji reguliraju njihovu obvezu promicanja vrijednosti ravnopravnosti spolova i uklanjanja stereotipa, seksizma i uvredljivih i ponižavajućih načina prezentacije žena i muškaraca u medijskim sadržajima, institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova kontinuirano prati i provodi analize i istraživanja o zastupljenosti žena i muškaraca u medijima kao i načina na koje mediji prikazuju žene i muškarce sukladno zakonima RH i međunarodnim dokumentima.

   

  Broj članka:
  14
 • Politička participacija

   

  Pravobraniteljica prati rad političkih stranaka iz aspekta ravnopravnosti spolova, a naročito uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca na kandidacijskim listama lokalnih i parlamentarnih izbora. Također prati način na koji mediji prikazuju žene i muškarce u politici te izjave političara i političarki iz aspekta ravnopravnosti spolova i zaštite od diskriminacije.

   

  Broj članka:
  8
 • Obiteljsko nasilje

   

  Pravobraniteljica je provela nekoliko istraživanja vezana uz skloništa za žrtve obiteljskog nasilja te pružanje besplatne pravne pomoći.

   

  Broj članka:
  5