sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Pravobraniteljica

Na čelu neovisnog tijela za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova nalazi se Višnja Ljubičić, dipl.iur. koju je na mjesto pravobraniteljice za ravnopravnost spolova imenovao Hrvatski sabor 28. listopada 2011. godine.

 

ŽIVOTOPISvisnjaljubiciccv

Mjesto rođenja: Zagreb

 

Dosadašnje dužnosti:


2001-2011.   -   savjetnica/načelnica odjela, Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, Zagreb

1993-2001.   -   savjetnica/šefica odjela i pročelnica Ureda tajnika  Ministarstva obrane RH

1990-1993.   -   pravna savjetnica, Trgovačko poduzeće - strano predstavništvo u  Zagrebu

1987-1989.   -   pripravnica na Trgovačkom sudu u Zagrebu

 

 

 

Obrazovanje i stručna izobrazba:  

 

2011-2012. - Jednogodišnja izobrazba za rukovodeći kadar, Ministarstvo uprave

2006. - Izučena trenerica policijskih službenika u suzbijanju zločina iz mržnje (ODIHR, Budimpešta)

2004. - Izobrazba o rodnoj statistici u okviru Sweden International Development Agency / SIDA, Beč

2003. - Škola međunarodnog humanitarnog prava na Institutu međunarodnog humanitarnog prava u San  Remu i Ženevi

2003. - Položen državni stručni ispit, Ministarstvo uprave

2002. - Izobrazba o ljudskim pravima na Raoul Wallenberg institutu za ljudska prava, Lundskog univerziteta u Stokholmu

2001. - Izobrazba o pravu Europske unije na Američkom univerzitetu u Blagoevgradu

1999. - Stečeno znanje o strukturi Europske unije Ekonomske škole u Londonu

1999. - Edukacija o nasilju nad ženama u vojnim bazama i mirovnim misijama u okviru američke
Pomorske poslijediplomske škole 

1987. - Diplomirana pravnica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Radno iskustvo:


2001-2011.

 

- Članica hrvatske delegacije na konferencijama i radnim tijelima Europske komisije OESS-a, UN-a, ECRI-a, TAIEX-a;

- Nositeljica izrade Protokola o postupanju u slučaju zločina iz mržnje u okviru zatvaranja mjerila iz Poglavlja 23.;

- Voditeljica RS za ocjenjivanje projekata organizacija civilnoga društva u RH za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna RH, na poziciji Ureda za ljudska prava Vlade RH;

- Članica RS za izradu Nacionalne strategije i Protokola za suzbijanje nasilja nad ženama;

- Članica RS za izradu Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova;

- Članica RS za izradu Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava 2008-2011. godine;

- Tajnica-članica RS za reguliranje prava odštete državljana Republike Hrvatske u konclogorima od 1941-1945. godine;

- Članica RS za izradu Nacionalnog izvješća o provedbi ciljeva Milenijske deklaracije Ujedinjenih naroda;

- Tajnica-članica RS za izradu Nacionalne strategije za suzbijanje svih oblika diskriminacije;

- Koordinatorica RS za izradu VI, VII i VIII Izvješća RH o primjeni UN-ove Konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije/CERD-a;

- Predavačica/trenerica policijskih službenika u OESS/ODIHR-ovom “Programu obuke policijskih službenika/ca za suzbijanje zločina iz mržnje“ na Policijskoj akademiji;

- Predavačica službenicima/ama i diplomatima/kinjama na Diplomatskoj akademiji;

 

2005-2006.

 

- Koordinatorica i nositeljica izlaganja za dva područja: “Anti-diskriminacija“ i „Ravnopravnost spolova“ na screening-bilateralnim sastancima Vlade RH s Europskom komisijom za Poglavlje 19. Socijalna politika i zapošljavanje

- Organizatorica i moderatorica niza konferencija i okruglih stolova, primjerice Regionalne konferencije „Opasnosti od pedofilije“, "Argumenti pro & contra legalizacije prostitucije“, "Položaj žena u vjerskim zajednicama" i dr.

 

2003.

 

- Voditeljica/predavačica edukativnih radionica s učenicima/icama i prosvjetnim djelatnicima/ama srednjih škola u projektu "Obrazovanje mladih o ravnopravnosti spolova"

- Voditeljica/predavačica radionica s učenicima/icama i prosvjetnim djelatnicima/ama
srednjih škola u projektu Ureda za ljudska prava Vlade RH "Obrazovanje mladih o reproduktivnim pravima", “Spriječimo rak vrata maternice i kolposkopija“;

- Članica Projektnog odbora u projektu „Romkinje to mogu“;

 

2002.

 

- Članica RS za izradu prvog Zakona o ravnopravnosti spolova;

- Članica RS za izradu prve Nacionalne strategije za suzbijanje nasilja nad ženama;

 

1993-2001.

 

- Stečena vojna izobrazba kroz razne programe potpore američke vojske (nasilje nad ženama u vojnim bazama, spolno uznemiravanje, liderstvo, rješavanje konfliktnih situacija u vojnim sustavima),

- stručne posjete američkom Ministarstvu obrane u Washingtonu vezano za razvoj civilno-vojnih odnosa NATO saveza i zemalja Jugoistočne Europe,

- provodila stručno-inspekcijski nadzor nad stručnim radom vojno-stegovnih sudova i tužiteljstava u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku,

- predavačica na Hrvatskom vojnom učilištu u Zagrebu u okviru seminara za obrazovanje djelatnih vojnih osoba i službenika/ca za personalne poslove Ministarstva obrane i oružanih snaga RH

 

Članstva:

 

- Hrvatski zavod za norme - Tehnički odbor za društvenu odgovornost (2010-nadalje);

- Nacionalni odbor Vlade RH za odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo (2010-2011 - tajnica);

- Međuresorna stručna skupina za praćenje akcijskih planova za provedbu Nacionalnog plana za borbu
protiv diskriminacije za razdoblje 2008.-2013. (2010-2011, koordinatorica);

- Međuresorna radna skupina za praćenje zločina iz mržnje (2010-2011, koordinatorica);

- OESS/ODIHR-ov Program za suzbijanje zločina iz mržnje (2006-2010 – focal-point u RH);

- Povjerenstvo Vlade RH za ljudska prava  (članica od 2002-2004; 2004-2011 - tajnica);

- Vijeće za djecu Vlade RH (2005);

- Povjerenstvo za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži Vlade RH (2005-2011);

- Radna skupina za žene Radne zajednice Alpe-Jadran (2003-2008 - predstavnica RH);

- Radna skupina za jednakost spolova Pakta stabilnosti (2001-2002 – predstavnica Vlade RH);

- Nacionalni odbor za međunarodno humanitarno pravo (2001);

- Institut javnog prava (2000);

 

Volonterski rad:


2006-2010. - Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga
2004-2006. - Udruga Transparency International Hrvatska

 


Medalje, činovi, pohvalnice, zahvalnice:


2005. - "Hrabri telefon", telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu - Zahvalnica za podršku radu "Hrabrog telefona" i doprinos na području zaštite zlostavljane i zanemarene djece;
1999. - Predsjednik Republike Hrvatske - medalja Spomenica Domovinske zahvalnosti
1998. - dodijeljen čin satnice
1997. - Predsjednik Republike Hrvatske - medalja Red hrvatskog pletera
1997. - Predsjednik Republike Hrvatske - medalja Spomenica Domovinskog rata
1997. - Ministarstvo obrane Republike Hrvatske - Pohvala za profesionalan rad i zalaganje
1996. - dodijeljen čin natporučnice

 


Strani jezici: Engleski jezik, osnove latinskog jezika