sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Ured

Nadležnost

Pravobraniteljica postupa po pritužbama na diskriminaciju temeljem spola, bračnog ili obiteljskog statusa i spolne orijentacije.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova djeluje neovisno i samostalno, prati provođenje Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova. Najmanje jednom godišnje izvješćuje Hrvatski sabor.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova razmatra slučajeve kršenja načela ravnopravnosti spolova, slučajeve diskriminacije prema pojedincima/kama ili grupama pojedinaca ili pojedinki koju su počinila tijela državne uprave, jedinica tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga tijela s javnim ovlastima, zaposleni u tim tijelima i druge pravne i fizičke osobe.

U obavljanju poslova iz svoga djelokruga Pravobraniteljica je ovlašten/a upozoravati, predlagati i davati preporuke. Gore navedena tijela dužna su pisanim putem obavijestiti Pravobraniteljicu o mjerama i radnjama poduzetim u skladu s upozorenjima, prijedlozima i preporukama najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka istih.

U slučaju neudovoljavanja zahtjeva, ili u slučaju nedostavljanja traženih obavijesti u propisanom roku, Pravobraniteljica može tražiti provođenje nadzora od tijela koje obavlja nadzor nad njihovim radom.

Ako u obavljanju poslova Pravobraniteljica sazna za povredu odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova s obilježjima kaznenog djela podnijet će prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

Ako ocijeni da je povrijeđeno načelo ravnopravnosti spolova, Pravobraniteljica ima pravo podnijeti prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti zakona, odnosno ustavnosti i zakonitosti drugih propisa.

 

Kako se obratiti?

Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova mogu se obratiti sve osobe koje žele upozoriti na slučaj diskriminacije ili kršenja prava na osnovi spola, spolne orijentacije, bračnog ili obiteljskog statusa bez obzira da li su izravno oštećeni/e. Pravobraniteljici se možete obratiti:

 

- pisanim putem na adresu: Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova,

                                                    Preobraženska 4/I, 10000 Zagreb,

- usmeno - telefonom na broj (01) 48 48 100,

- elektronskom poštom na ravnopravnost(at)prs.hr

 

U slučaju da prijavljujete u ime druge osobe, pravobraniteljica će u kontaktu s tom osobom zatražiti njezinu suglasnost za postupanje. U slučaju da se ta osoba izrijekom protivi, pravobraniteljica neće postupati po Vašoj prijavi.

Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova možete se obratiti i anonimno s time da je u tom slučaju postupak utvrđivanja činjenica bitno otežan.

Postupanje pravobraniteljice po Vašoj pritužbi za Vas je BESPLATNO.

 

webmalilogo

 

 

KONTAKT

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
Preobraženska 4/1
10000 Zagreb    

tel: (0)1 48 48 100
fax: (0)1 48 44 600

e-mail: ravnopravnost(at)prs.hr        
http://www.prs.hr

 

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

Višnja Ljubičić, dipl.iur.

 

Zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost  spolova

Kristijan Kevešević, dipl.iur.

 

Radno vrijeme ureda: 8:30 - 16:30

Primanje stranaka: 9:00 - 14:00 (uz prethodnu najavu telefonom)

Pauza: 12:00 - 12:30

Zamjenik PRS

7. travnja 2020. Hrvatski sabor je na svojoj 16. sjednici, a na prijedlog pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić, dipl.iur., jednoglasno donio Odluku o imenovanju Kristijana Kevešević za zamjenika pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Odluka je objavljena 15.4.2020. u Narodnim novinama.

Web Hrvatskog sabora

 

Ustroj

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova je neovisno tijelo za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova (prema Zakonu o ravnopravnosti spolova, NN 82/08).

 

Na čelu tijela nalaze se:

 

- pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dipl.iur.

- zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Kristijan Kevešević, dipl.iur.

 

Prema Poslovniku o radu, Ured pravobraniteljice ima Službu za stručne poslove i Službu za opće poslove.

 

Kontakt za sve djelatnike i djelatnice je službena e-mail adresa Ureda: ravnopravnost(at)prs.hr

ili telefon 01 48 48 100.

 

Službenica za informiranje

Sukladno čl. 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) osoba za informiranje u instituciji Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova je:

Mladenka Morović, rukovoditeljica Službe za opće poslove (ravnopravnost(at)prs.hr)

Tel: (01) 48 48 100; 48 28 033

Fax: (01) 48 44 600