SURADNJA S ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA, SINDIKATIMA, LOKALNIM POVJERENSTVIMA I ODBORIMA HRVATSKOG SABORA, TIJELIMA NA MEĐUNARODNOJ RAZINI te drugim državnim tijelima i pravnim osobama vezano za promicanje načela ravnopravnosti spolova.

 

 

 • OCD

  Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova surađuje s organizacijama civilnog društva (OCD) koje se bave promicanjem ljudskih prava i zaštitom od diskriminacije temeljem spola, bračnog i obiteljskog statusa i spolne orijentacije.

  Broj članka:
  253
 • Sindikati

  Pravobraniteljica surađuje sa sindikatima u području rada i zapošljavanja.

  Broj članka:
  6
 • Povjerenstva i odbori za ravnopravnost spolova

  Pravobraniteljica surađuje s povjerenstvima i odborima za ravnopravnost spolova na lokalnoj razini kao i s Odborom za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora te drugim odborima Hrvatskog sabora.

  Broj članka:
  127
 • Međunarodna i regionalna

  Međunarodne i regionalne konferencije, sudjelovanje u istraživanjima, te primanja stranih delegacija u instituciji Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

  Broj članka:
  292
 • Ostala
  Broj članka:
  506