sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

PUBLIKACIJE i ISTRAŽIVANJA

 
Na ovom mjestu nalazi se popis publikacija vezanih uz ravnopravnost spolova koje su u cjelosti dostupne preko dolje navedenih linkova. Izdane su od strane državnih tijela, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i drugih. Navedene su abecednim redom i prema područjima. Na svakom od navedenih linkova nalaze se i pdf verzije publikacija za preuzimanje (download).
 
 
webmalilogoLGBT
 

 
 
webmalilogoMediji
 

 
Priručnik sa smjernicama za medijsko izvještavanje o nasilju u obitelji, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2007. (više nije dostupan on-line)


 
 
webmalilogoNasilje
 

 
Ekonomsko nasilje nad ženama: manifestacije, posljedice i putovi oporavka, Darja Maslić Seršić, Autonomna ženska kuća i Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2010.Implementacija hrvatskog zakonodavstva vezanog uz partnersko nasilje, Izvješće o ljudskim pravima, Advocates for Human Rights, Autonomna ženska kuća Zagreb, Bulgarian Gender Research Foundation, 2013. (dostupno na dnu stranice u pdf formatu)
 
  

 

 


 
 
webmalilogoObrazovanje
 

Rodno osviještena politika u obrazovanju, Preporuka CM/Rec (2007/13), Biblioteka ONA, Vlada RH, Ured za ravnopravnost spolova, Zagreb, 2010.

 
Žene u znanosti: stakleni strop, Snježana Prijić-Samaržija, Zaklada Sveučilišta u Rijeci, 2008.


 
 
 
webmalilogo   Politička participacija
 
 

 
Političke stranke i regrutacija žena u parlamente: primjena kvota u zemljama Europske Unije, Marjeta Šinko, Politička misao, Vol. XLIII, (2006.), br. 4

 
Politika ravnopravnosti spolova: kako do "kritične mase" žena u parlamentima? , Smiljana Leinert Novosel, Politička misao. Vol. XLIV, (2007.), br. 3

 


Rodni stereotipi, predrasude i diskriminacija žena u politici, Smiljana Leinert Novosel, Zbornik Ljudska prava žena, Institut za društvena istraživanja Ivo Pilar, 2011.

 
Širenje područja političkog - novi pogledi na političku participaciju žena, Zorica Siročić, Leda Sutlović (ur.), izdavač: Centar za ženske studije, 2013.

 
Uvođenje rodno osjetljiva proračuna - provedba u praksi, Biblioteka ONA, Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, 2010.

 
Žene u parlamentima - globalna perspektiva, Marjeta Šinko, Politička misao, Vol. XLIV, (2007.), br. 2

 
 
webmalilogo    Prostitucija
 
Ženska prostitucija u Zagrebu između 1899. i 1934. godine, Tomislav Zorko, Časopis za suvremenu povijest, Vol. 38. No.1, 2006.)
 
 
 
 
webmalilogoSpolna/rodna ravnopravnost
 

 


 
Proračunom prema ravnopravnosti spolova, Europski ženski lobi/Ured Vlade RH za ravnopravnost spolova

 

 

 
Zbornik "Ljudska prava žena", Institut za društvena istraživanja Ivo Pilar, 2011.

 
 
webmalilogoReproduktivno zdravlje
 

Reproduktivno zdravlje i društvena kontrola: reproduktivni status žena u Hrvatskoj i stavovi o njihovim reproduktivnim pravima, Branka Galić, Zbornik ljudska prava žena, Institut Ivo Pilar i Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, 2011.


 Neokonzervativne prijetnje seksualnim i reproduktivnim pravima u Europskoj uniji, CESI, 2014.


 

 

 
webmalilogoTržište rada
 
 
Kako prepoznati spolnu diskriminaciju u praksi i kako se od nje zaštititi, Vodič za sindikalne povjerenike/ce i pravnike/ce, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Zagreb, 2012. (dostupno na dnu stranice u pdf formatu)

 
"(Ne)jednakosti šansi za zaposlenje i ravnomjeran i održiv društveni razvitak Hrvatske", istraživanje UNDP Hrvatska u suradnji s Uredom za ljudska prava i nacionalne manjine Vlade RH, 2009./2010. (dostupno na dnu stranice u pdf formatu)

 
Obrazovanje i fertilitet zaposlenih žena u Hrvatskoj, Ivan Čipin, Ekonomski fakultet, Zagreb, 2010.

 
Položaj žena na hrvatskom tržištu rada, sažetak studije u okviru projekta "Žene na tržištu rada" u sklopu programa EU za Hrvatsku pod nazivom Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA), Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala, koji se provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje (HZZ), 2011.

 

 

 
Sektor zaposlenosti žena i fertilitet u Hrvatskoj, Anđelko Akrap, Ekonomski fakultet Zagreb, 2010.

 
Sociodemografske odrednice zaposlenosti žena u Hrvatskoj, Jakov Gelo, Šime Smolić, Marin Strmota - Ekonomski fakultet, Zagreb, 2010.

 
Spolna segregacija i tržište rada - hrvatski diskurs europskih trendova, Mario Vinković, Zbornik LJudska prava žena, Institut Ivo Pilar i Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, 2011.

 
Usklađivanje poslovnoga i obiteljskoga života u Hrvatskoj: Utjecaj na fertilitet, Anđelko Akrap, Ivan Čipin, Ekonomski fakultet, Zagreb, 2010.

 

 
Zaposlenost žena i pristup sustavu predškolske skrbi za djecu u Hrvatskoj: postoji li veza?, Ivana Dobrotić, izvorni znanstveni rad, Teo Matković, Jelena Baran, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009.

 

 
 
webmalilogoOstalo
 
 
I vjernice i građanke, Zilka Spahić-Šiljak, Rebeka Jadranka Anić, Društvena istraživanja Zagreb, 2011.

 
Pojmovnik rodne terminologije prema standardima Europske unije, Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, 2007.

 

 
Romkinje i uvjeti njihova života, Lynette Šikić-Mićanović, Institut Ivo Pilar, 2005.

 

 
 
Žene u policiji, MUP, br. 46, 2011.

 
Žene u izgradnji mira: Pristupanje žena pravosuđu u postkonfliktnim zemljama, Biblioteka ONA, Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, 2013.