sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

ESLJPEuropski sud za ljudska prava je međunarodni sud ustrojen 1959. godine, sa sjedištem u Strasbourgu. Njegova nadležnost je odlučivati o pojedinačnim ili međunarodnim zahtjevima koji se odnose na povredu građanskih i političkih prava sadržanih u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima. Drugim riječima, zadaća Suda je osigurati da države poštuju prava i jamstva predviđena Konvencijom. U trenutku kada utvrdi da je neka država povrijedila jedno ili više tih prava i jamstava, Sud donosi presude koje su obvezujuće za svaku državu i dovode do toga da dotične zemlje imaju obvezu postupati po njima i mijenjati svoje zakonodavstvo i administrativnu praksu u velikom broju područja kako se slične povrede ne bi ponavljale u budućnosti.

  


Pregled presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava po člancima Europske Konvencije o ljudskim pravima  >>


Pregled prakse Europskog suda za ljudska prava >>

 


 

 

 

 

 

 • OBLIK DISKRIMINACIJE

  Praksa ESLJP vezana uz oblike diskriminacije.

  Broj članka:
  0
  • Izravna

   Praksa ESLJP vezana uz izravnu diskriminaciju.

   Broj članka:
   1