sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Pravobraniteljica dala intervju za emisiju "Život žene" Radio Istre

radioistraPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je intervju za emisiju „Život žene“ Radio Istre vezano za spolne stereotipe, zastupljenost žena na upravljačkim pozicijama te jaz u plaćama. Naglasila je kako su spolni stereotipi i seksizam prepreka u postizanju pune ravnopravnosti spolova jer jačaju i šire diskriminirajući odnos prema spolovima. Spolni stereotipi o ženi kao osobi koja je primarno i isključivo odgovorna za odgoj djece utječu i na njezin položaj na tržištu rada i to ne samo u odnosu na karijeru, već i na samu zapošljivost i zapošljavanje u kojima važan faktor čine manjak javnih servisa poput jaslica, vrtića, domova, neusuglašenost radnog vremena takvih servisa sa radnim vremenom roditelja, vrlo slabo korištenje rodiljnih i roditeljskih dopusta od strane očeva i dr.

Sudjelovanje žena na tržištu rada uvjetovano je u velikoj mjeri upravo tom neravnopravnom podjelom odgovornosti za brigu o djeci, domu i starijim članovima obitelji, a takav položaj ima utjecaja i na napredovanje, pozicije kojima će imati pristup, visinu plaće i posljedično mirovine. Emisija „Život žene“ na rasporedu je u nedjelju u 17:00 h.