sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Pravobraniteljica uputila preporuku oglašivaču zbog reklame

sexismlogoOdređeni broj portala prenio je preporuku koju je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova uputila oglašivaču Electrolux d.o.o. zbog reklame pod nazivom "Svaka ljepotica zaslužuje svoju zvijer", a temeljem pritužbe Centra za civilne inicijative Poreč. Naime, reklama se oslanja na spolni stereotip koji se temelji na tradicionalnoj podjeli rodnih uloga prema kojoj je usisavanje (kao dio kućanskih poslova) posao žene. Žena je prikazana u kontekstu u kojem se ističe njezin fizički izgled - ljepota - karakteristika koja se jako često iskorištava u reklamnim kampanjama. Budući da se rodno neutralan proizvod - usisavač - povezuje isključivo s jednim spolom, ženama, te da se samo jedan spol, ženski ističe kao onaj koji zaslužuje proizvod temeljem fizičkog izgleda, u reklamnoj kampanji koriste se spolni stereotipi i seksizam.

Činjenica je da se u reklamnim rješenjima još uvijek naveliko koriste upravo rodni stereotipi i seksizam pa se žensko tijelo, odnosno ženski izgled, iskorištavaju kako bi se reklamiralo doslovno sve. Upravo takva praksa oglašivača mnogim međunarodnim dokumentima smatra se jednom od velikih prepreka za postizanje pune ravnopravnosti spolova. U Izvješću Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova Europskog parlamenta se navodi da su rodni stereotipi u oglašavanju jedan od nekoliko čimbenika koji imaju velikog utjecaja na napore koje društvo čini u smjeru rodne ravnopravnosti. Taj utjecaj je veći stoga što mnogi nisu svjesni načina na koji na nas utječu sveprisutne slike koje nas okružuju.

Pravobraniteljica je naglasila da se putem reklamnih kampanja ne reklamiraju samo proizvodi, kao što je u slučaju Electrolux kampanje to usisavač, već i određene vrijednosti, koncepti, ideje vezane uz to tko je vrijedan i zbog čega, tko i zbog čega zaslužuje reklamirani proizvod i sl. Stoga, ne ulazeći u ocjenjivanje estetske strane ove reklamne kampanje, jer to nije u nadležnosti Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pravobraniteljica je skrenula oglašivaču pozornost da ovakvom reklamnom kampanjom podržava spolne stereotipe o ženama kao kućanicama i o ženama kao osobama koje se vrednuju temeljem fizičkog izgleda, a čime perpetuiraju tradicionalnu i patrijarhalnu podjelu rodnih uloga koja nije sukladna načelima ravnopravnosti spolova.

Sukladno tome, preporučila je da prilikom kreiranja i odobravanja reklama kojima se oglašavaju radi promocije svojih proizvoda i usluga vode računa o zakonskim odredbama te o načelu ravnopravnosti spolova kao ustavne vrednote, imajući na umu da su seksizam i spolni stereotipi jedna od velikih prepreka u postizanju pune ravnopravnosti spolova. Svaki društveni čimbenik dužan je u svom području učiniti sve kako bi se poštovala načela ravnopravnosti spolova i uklonila praksa koja predstavlja prepreku za ostvarivanje jednakih mogućnosti, jednakog statusa i jednake vidljivosti muškaraca i žena u svim područjima javnog i privatnog života.

Iz medija:

Pravobraniteljica prozvala Electrolux zbog seksističke reklame, T-portal, 29.1.2016.

Pravobraniteljica reagirala zbog seksističke reklame, Net.hr, 29.1.2016.

Je li reklama s Tatjanom Jurić seksistička?, Index.hr, 29.1.2016.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova upozorla Electrolux zbog seksističke reklame, CroL, 29.1.2016.

Pravobraniteljica osudila seksističku reklamu Electroluxa, Voxfeminae, 291.2016.

Prijavljena seksistička reklama tvrtke Electrolux, Regional express, 29.1.2016.

CGI Poreč prijavio Electrolux zbog sekstističke reklame, parentium.com, 29.1.2016.