sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Priopćenje o aktivnostima molitvene inicijative „40 dana za život“ u Vukovaru

logoprsmaliPravobraniteljica je zaprimila više pritužbi i novinarskih upita na postupak molitvene inicijative „40 dana za život“ u Vukovaru, kada su članovi/ce inicijative objavom termina pobačaja jedne žene u Općoj županijskoj bolnici Vukovar uputili javni poziv za skup ispred bolnice kojim bi spriječili ženu u izvršenju pobačaja. Vezano za to, Pravobraniteljica skreće pozornost na sljedeće relevantne zakonske odredbe.

Sukladno odredbama članka 6. st. 4. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) i članka 1. 'Direktive Vijeća Europske unije 2004/113/EZ o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga, kojima se zabranjuje diskriminacija u odnosu pristup uslugama', svaka žena ima pravo slobodno odlučivati o svojem seksualnom i reproduktivnom zdravlju, što uključuje i pravo na slobodno odlučivanje o broju djece te radi navedenog ima pravo na legalno inducirani prekid trudnoće pod uvjetima propisanima Zakonom o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece (NN 18/78 i 88/09).

Prema članku 11. Zakona o javnom okupljanju (NN 128/99, 90/05, 139/05, 150/05, 82/11, 78/12), mirno okupljanje i javni prosvjed ne smije se održavati u blizini bolnica na način da ometa pristup vozilima hitne pomoći i remeti mir bolesnicima.

Sukladno članku 4. Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04 i 37/08) ženama mora biti osigurano pravo na fizički i mentalni integritet te zaštita osobnosti, uključujući poštivanje njihove privatnosti, svjetonazora te moralnih i vjerskih uvjerenja.

Sukladno članku 12. UN-ove Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj dužne su poduzimati sve odgovarajuće mjere radi uklanjanja diskriminacije žena u području zdravstvene zaštite kako bi osigurale dostupnost zdravstvenih usluga, uključujući one koje se odnose na planiranje obitelji.

U skladu s time glase i preporuke UN-ovog Odbora za ukidanje diskriminacije žena, koji je u Zaključnim primjedbama na objedinjeno 4. i 5. izvješće Republike Hrvatske o provedbi Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, objavljenima 24. srpnja 2015., istaknuo kako treba spriječiti nazadovanje u područjima spolnog i reproduktivnog zdravlja, uključujući pristup sigurnom pobačaju i kontracepcijskim sredstvima. Stoga je Odbor u preporuci br. 31. pozvao Republiku Hrvatsku da, između ostaloga, osigura neometan pristup žena uslugama skrbi o reproduktivnom zdravlju, osobito skrbi pri pobačaju i poslije pobačaja, kao i kontracepcijskim sredstvima.

U Rezoluciji 1464(2005) Vijeća Europe „Žene i religija u Europi“ ističe se da je dužnost zemalja članica Vijeća Europe zaštititi žene od kršenja njihovih prava u ime religije i promovirati i u potpunosti provoditi politiku rodne ravnopravnosti (čl. 6.). Stoga je Parlamentarna skupština Vijeća Europe pozvala zemlje članice i da između ostalog jamče odvojenost crkve i države, što je nužno kako bi se osiguralo da žene ne budu podvrgnute religijski inspiriranim zakonima i politikama, npr. u području zakona o obitelji, razvodu i pobačaju (čl. 7.3.).

U skladu s navedenim odredbama, Pravobraniteljica će pokrenuti ispitni postupak i od Opće županijske bolnice Vukovar zatražiti izvješće. O navedenome ćemo Ministarstvu zdravlja uputiti preporuku da izradi naputak/uputu o postupanju zdravstvenih ustanova prema aktivističkim inicijativama unutar i u okolici prostora zdravstvenih ustanova.

Pravobraniteljica ovim putem također poziva sve zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj da poštuju navedeni pravni okvir i osiguraju svojim pacijenticama neometan pristup zakonski zajamčenim zdravstvenim uslugama na način da ih oslobode svih aktivističkih pritisaka u prostoru javno-zdravstvenih ustanova i osiguraju pravo na privatnost.

Objavljeno u medijima:

Jutarnji list, 6.10.2016.

Dnevnik.hr., 6.10.2016.

N1 TV, 6.10.2016.

Monitor.hr, 6.10.2016.

Nacional, 6.10.2016.

24 sata, 6.10.2016.

Republika.eu, 6.10.2016.

E-zadar, 6.10.2016.

Voxfeminae.net, 6.10.2016.

Totalinfo.hr, 6.10.2016.

dalicom.eu, 6.10.2016.

6.10.2016. Pravobraniteljica Višnja Ljubičić dala je izjavu za Media Servis koji je izjavu objavio na svojim web stranicama www.mediaservis.hr.