sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Postupanje Pravobraniteljice po pritužbama vezano za roditeljsku skrb

oceviTjednik Nacional je objavio članak u kojem je koristio podatke Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova vezane za postupanje po pritužbama očeva i majki koje se odnose na roditeljsku skrb, a vezano uz sumnju na spolnu diskriminaciju njih kao roditelja. Pritužbe iz tog područja u značajnom broju slučajeva već godinama podnose muškarci - očevi.

Tako su, na primjer, u 2015. godini pritužbe iz područja roditeljske skrbi u 59% slučajeva podnosili muškarci, pritužujući se na spolne stereotipe stručnih djelatnika/ica centara za socijalnu skrb, a prema kojima se majke smatraju boljim skrbnicama za djecu. Prituživali su se i na pasivnost centara za socijalnu skrb po pitanju (ne)poduzimanja odgovarajućih mjera u cilju omogućavanja ravnopravnog roditeljstva, a posebice vezano uz omogućavanje njihovih redovitih osobnih odnosa s djetetom u slučajevima u kojima dijete živi s majkom. S druge strane, pritužbe majki u ovom području uglavnom su vezane uz njihovu lošiju životnu situaciju uvjetovanu obiteljskim nasiljem kojem su bile izložene, a za koje stručni djelatnici/ice, prema njihovu mišljenju, nisu bili/e u dovoljnoj mjeri senzibilizirani/e. 

U članku se navode i rezultati dva istraživanja koja je provela Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova 2013. godine potaknuta velikim brojem pritužbi očeva koji su se prituživali na neravnopravni tretman i spolnu diskriminaciju na području roditeljske skrbi od strane centara za socijalnu skrb. Postojeće statistike upućuju na to da su očevi u Hrvatskoj zanemareni i diskriminirani u dodjeli skrbništva nad djetetom, iako ne smijemo zanemariti složenost problema. Jedan od uzroka takvog stanja treba potražiti u još uvijek prevladavajućim duboko ukorijenjenim društvenim i kulturnim stereotipima ugrađenima u normativne i vrijednosne sustave.

Attachments:
Download this file (Nacional, 7.1.2017.pdf)Nacional, 7.1.2017.pdf[ ]6416 Kb