sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

JAVNO PRIOPĆENJE povodom seksističkog plakata o djelovanju alkohola na žene i muškarce

plakatCEDAR

Iako je za svaku pohvalu namjera da se mladi ljudi educiraju o štetnosti konzumiranja alkohola kao i inicijativa da sami sudjeluju u formuliranju poruka vršnjacima, činjenica je da je došlo do propusta njihovih mentora/ica, kao i Centra za edukaciju, savjetovanje i osobni razvoj CEDAR, kao naručitelja konkretnog edukacijskog plakata, u detektiranju seksizma koji je također štetan upravo zato što ga očito još velik dio srednjoškolaca/ki, ali očito i drugih stručnih osoba, ne prepoznaje. Postojanje seksizma i njegove štetnosti dolazi također kroz edukaciju i osvještavanje upravo zato što ga ne prepoznaju svi, neovisno kojeg su spola. Stoga je od izuzetne važnosti osvijestiti činjenicu da se educirati o jednom problemu - u ovom slučaju velikom problemu konzumiranja alkohola od strane 92% šesnaestgodišnjaka/inja - ne može na način da se koristi seksizam kao „manje važan“ ili „manje štetan“. Podsjećamo da je Parlamentarna skupština Vijeća Europe Preporukom o predstavljanju žena u medijima 1555 (2002), pozvala vlade zemalja članica, među kojima je i Republika Hrvatska, da seksizam osude jednako kao rasizam.

 

Dok u tekstu utjecaj alkohola na muškarce ima štetne posljedice isključivo na njihove tjelesne funkcije, a tek posljedično na nedostatak samopouzdanja zbog spolne nemoći, utjecaj alkohola na žene (i to sve žene) prvenstveno se odnosi na njihovo ponašanje koje je promiskuitetno, nedostojanstveno, nerazumno i bez ikakvih kriterija s kim će stupiti u spolne odnose i s kim će zatrudnjeti. Takav način prikazivanja žena temeljem njihovog spola je uvredljiv i ponižavajući što nije u skladu s načelima ravnopravnosti žena i muškaraca te s cijelim nizom nacionalnih i međunarodnih dokumenata koji seksizam i spolne stereotipe definiraju kao jedne od ozbiljnih prepreka postizanju pune ravnopravnosti spolova.

To što je u pitanju edukativna kampanja i edukativni sadržaj u javnom prostoru razlog je više da se uklone uvredljive i ponižavajuće poruke temeljem spola. Poruke mladim osobama da će se djevojke/žene pod utjecajem alkohola upustiti u spolne odnose s bilo kim, štetne su za percepciju mladića o djevojkama, ali i djevojaka o samima sebi. Stoga se ovdje ne radi o „nespretnoj formulaciji“, već o seksističkom prikazivanju djevojaka i žena. O odgovornom spolnom ponašanju i odabiru spolnih partnera/ica educira se putem kvalitetnog i relevantnog zdravstvenog i spolnog odgoja i obrazovanja, a ne putem seksističkih poruka koje se čak niti ne percipiraju kao takve ili kao štetne za spolno ponašanje mladih. Na kraju krajeva, odluku za stupanje u spolne odnose pa tako i odgovornost za posljedice jednako snose i djevojke i mladići, žene i muškarci.

Ravnopravnost spolova je jedna od ustavnih vrednota i načelo koje je ugrađeno u brojne zakone i propise. U slučajevima u kojima se ispituje postojanje diskriminacije temeljem spola prioritet nije namjera, već učinak. Kakav je učinak konkretnog teksta i njegove uvredljive i ponižavajuće poruke pokazuju brojne reakcije građana i građanki koji/e su, utemeljeno, a ne zbog zlobe, ocijenili ovaj tekst kao seksistički. Stoga, napominjemo da upravo u edukativnim sadržajima treba voditi posebnu pozornost o porukama koje se šalju te da iste moraju biti usklađene s vrijednostima za koje smo se kao društvo odlučili i koje su svi društveni čimbenici dužni poštivati.

Centru CEDAR smo uputili i upozorenje i preporuku da spomenuti sporni plakat povuku iz javnog prostora te da prilikom naručivanja i odobravanja sličnih edukativnih materijala vode računa o tome sadrži li poruka (edukativna, reklamna ili druga javno izrečena i distribuirana poruka), bilo u izravnom ili prenesenom značenju, rodne stereotipe ili seksizam, te da postupe sukladno zakonskim odredbama. Upozorenje i preporuku istog sadržaja na znanje smo proslijedili i Gradskom uredu za zdravstvo, koji je dao financijsku podršku projektu i čiji je pročelnik jučer nijekao postojanje seksizma u navedenom tekstu, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo te Povjerenstvu za ravnopravnost spolova Grada Zagreba.


Višnja Ljubičić, dipl.iur.
pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

 

Iz medija:

Jutarnji list, 4.1.2019.

zadovoljna.hr, 4.1.2019.

dnevnik.hr, 4.1.2019.

N1TV, 4.1.2019.

HINA, 4.1.2019.

HRT Vijesti, 4.1.2019.

Slobodna Dalmacija, 4.1.2019.

net.hr, 4.1.2019.

direktno.hr, 4.1.2019.

politikaplus.com, 4.1.2019.

T-portal, 4.1.2019.

vecernji.hr, 4.1.2019.

monitor.hr, 4.1.2019.

vijesti.rtl.hr, 4.1.2019.

civilnodrustvo.hr, 4.1.2019.

zgexpress.net, 4.1.2019.

eZadar, 4.1.2019.

Glas Slavonije, 5.1.2019.

drukciji.ba, 5.1.2019.

RTV Slovenija, 5.1.2019.

sta.si, 4.1.2019.

total croatia news, 5.1.2019.

insajder.com, 6.1.2019.

Hrvatska danas, 11.1.2019.

novo.hr, 11.1.2019.

newmavens.com, 10.1.2019.