sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Slučaj spolnog uznemiravanja na nogometnoj utakmici Druge hrvatske nogometne lige

Sutkinja1Pravobraniteljica je putem medijskih objava doznala za slučaj spolnog uznemiravanja koji se, prema dostupnim informacijama, dogodio 23. kolovoza 2019. na utakmici Druge hrvatske nogometne lige između klubova NK Sesvete i NK Solin. Brojni mediji prenijeli su da je na toj utakmici četvrta sutkinja Ivana Martinčić neposredno nakon završetka susreta bila žrtva spolnog uznemiravanja od strane igrača NK Solin Vlatka Šimuneca, koji joj je rekao „dođi da te jebemo“. U pojedinim medijskim člancima objavljena je i preslika službenog zapisnika s utakmice glavnog suca Vedrana Jelenčića, iz koje je vidljivo da je sutkinja Ivana Martinčić prijavila događaj.

U cilju praćenja ovog slučaja u okviru svojih ovlasti propisanih Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17), Pravobraniteljica je od Disciplinske komisije Hrvatskog nogometnog saveza zatražila da joj dostavi obavijest o poduzetome po prijavi sutkinje, odnosno presliku odluke Disciplinske komisije, koja odlučuje o slučaju u skladu s odredbama Statuta HNS-a i Disciplinskog pravilnika HNS-a. Pravobraniteljica očekuje da će Disciplinska komisija HNS-a, u slučaju utvrđivanja točnosti iznesenih tvrdnji, poduzeti odgovarajuće sankcije protiv spomenutog igrača u skladu s propisanim disciplinskim mjerama.

Prema članku 8. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova, spolno uznemiravanje je svako neželjeno verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje spolne naravi, koje ima za cilj ili predstavlja povredu osobnog dostojanstva, a posebice ako stvara neugodno, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. Spolno uznemiravanje u smislu Zakona predstavlja diskriminaciju temeljem spola. Sport je jedno od područja koje Pravobraniteljica prati s posebnim zanimanjem, u skladu s nacionalnim i međunarodnim pravom u području ravnopravnosti spolova. U svojoj dugogodišnjoj praksi Pravobraniteljica je već postupala u slučajevima nepovoljnog postupanja prema nogometnim i rukometnim sutkinjama, o čemu je javnost izvijestila u svojim godišnjim izvješćima o radu, te u javnom priopćenju od 6. listopada 2015. Početkom ove godine Pravobraniteljica je organizirala Okrugli stol na temu prevencije nasilničkog ponašanja i seksualnog uznemiravanja u sportu.

U podnesku upućenom HNS-u, Pravobraniteljica je ukazala da je Vijeće Europe prije nekoliko mjeseci usvojilo Preporuku CM/Rec(2019)1 o prevenciji i suzbijanju seksizma, u kojoj je kao jedan od problema koje je potrebno riješiti u sportskom životu istaknulo problem seksizma na sportskim natjecanjima.

Međunarodna zajednica je do sada u nizu dokumenata posvetila pažnju ovom problemu i ukazala na nužnost rada na suzbijanju rodno uvjetovanog nasilja u sportu. Europska komisija je u dokumentu „Strateško djelovanje za ravnopravnost spolova 2016.-2020.“ upozorila da su rodno uvjetovano nasilje i negativni stereotipi vrlo rašireni u sportu, dok je u Studiji o rodno uvjetovanom nasilju u sportu (2016.) ukazala na problem različitih oblika rodno uvjetovanog nasilja (verbalnog, neverbalnog, seksualnog i fizičkog) u sportu u zemljama članicama Europske unije. U dokumentu „Rodna ravnopravnost u sportu - prijedlog strateških aktivnosti 2014.-2020.“, Europska komisija ističe kako se čini da je rodno uvjetovano nasilje prisutno u svim sportovima, a žrtve tog oblika nasilja u pravilu su žene. Te teme se dotiču i brojni drugi dokumenti: Preporuka Vijeća Europe CM/Rec(2015)2 o rodno osviještenoj politici u sportu, Zaključci Vijeća Europske unije o ravnopravnosti spolova u sportu (2014/C 183/09), Preporuka Vijeća Europe 1701(2005) „Diskriminacija žena i djevojčica u sportu“, Rezolucija 3/2000 Vijeća Europe o prevenciji seksualnog uznemiravanja žena, mladih ljudi i djece u sportu i Rezolucija Europskog parlamenta o ženama i sportu (P5_TA(2003)0269).