sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Priopćenje pravobraniteljice o korištenju prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora od strane očeva

oceviPotaknuta određenim brojem pritužbi i upita koje je zaprimila (kako od strane roditelja tako i od strane pojedinih organizacija civilnog društva) Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je tijekom 2018. i 2019. godine nastavila svoje aktivnosti iz područja rodiljnih i roditeljskih potpora, a posebice u cilju pribavljanja tumačenja i pojašnjenja pojedinih zakonskih odredbi odnosno u cilju što većeg informiranja roditelja o njihovim pravima. Pravobraniteljica kontinuirano prati područje rodiljnih i roditeljskih potpora te u svojim godišnjim izvješćima o radu daje preporuke Hrvatskom saboru. U svom Izvješću o radu za 2018. godinu Pravobraniteljica je ukazala na činjenicu da očevi ne koriste u dovoljnoj mjeri rodiljne, posebno roditeljske dopuste, kao i na prepreke oko usklađivanja obiteljskog i poslovnog života.

Naime, kada uspoređujemo statističke podatke iz 2018. godine sa statističkim podacima iz 2017., vidljivo je da je u 2018. godini došlo do blagog pada korisnika rodiljnog dopusta od strane muškaraca, odnosno da je 7 muškarca manje koristilo rodiljni dopust nego u 2017., što je pad s 204 na 197 korisnika, odnosno s 0,31% na 0,28%.

Međutim, što se tiče korištenja roditeljskog dopusta od strane muškaraca, u 2018. godini je ipak došlo do određenog porasta broja korisnika u odnosu na 2017. , i to s 2.013 u 2017. na 3.488 korisnika u 2018., što je za 1.475 korisnika (73,27%) više u odnosu na 2017. godinu. Kada usporedimo s brojem žena, vidljiv je porast muških korisnika roditeljskog dopusta s 4,47% u 2017. - na 7,55% u 2018. Međutim vidljivo je kako se i dalje radi o relativno malom broju muškaraca/očeva koji koriste roditeljski dopust.

Kada analiziramo i uspoređujemo neke od preostalih statističkih pokazatelja, npr., pokazatelje o korisnicima/ama koji ostvaruju drugi dohodak, poljoprivrednici/e izvan sustava poreza na dobit ili dohodak, nezaposleni korisnici/e, odnosno korisnici/e rodiljne i roditeljske pošteda od rada, kao i korisnici/e izvan sustava rada, odnosno korisnici/e rodiljne i roditeljske brige - broj korisnika muškog spola je već godinama neznatan, odnosno niti u jednoj kategoriji ne prelazi 1%.

Na temelju navedenog, može se zaključiti da svi statistički pokazatelji o muškim korisnicima rodiljnih i roditeljskih dopusta i naknada upućuju na blagi porast broja muških korisnika u odnosu na žene. S jedne strane, možemo biti zadovoljni sa značajnim porastom muških korisnika u 2018., ali s druge strane, to je još uvijek nedovoljno jer statistički pokazatelji i dalje potvrđuju situaciju da je Republika Hrvatska među državama članicama Europske unije u kojoj muškarci (očevi) najmanje koriste rodiljne i roditeljske potpore.

S obzirom na nezadovoljavajuće stanje što se tiče korištenja roditeljskog dopusta (prava oba roditelja) od strane očeva, valjalo bi što prije uvesti očinski dopust kao rodno specifično i isključivo pravo očeva, a što bi bio veliki izazov.

Imajući u vidu sve navedeno, Pravobraniteljica je u svom Izvješću o radu za 2018. godinu dala slijedeće preporuke:

1. Kreirati politike i strategije koje će doprinijeti ravnopravnom angažiranju očeva u roditeljstvu te osigurati međuresorski pristup u promoviranju teme i bavljenja pitanjem angažiranog očinstva.
2. Uvesti očinski dopust, odnosno propisati pravo na najmanje deset radnih dana uz naknadu plaće koja odgovara punoj plaći; poduzimanje mjera za što ranije uključivanje očeva u skrb o djeci i znatno povećati broj očeva koji koriste roditeljski dopust.
3. Dodatno nagraditi obitelj u kojima roditelji ravnopravnije dijele roditeljski dopust.
4. Kontinuirano stvarati u društvu pozitivnu klimu prema korištenju rodiljnog i roditeljskog dopusta od strane očeva te posebno uključiti poslodavce.
5. Kontinuirano podizati razinu znanja i svijesti o usklađivanju obiteljskih i profesionalnih obveza te poticati očeve na veće sudjelovanje u podizanju i odgoju djece.
6. Nastaviti provoditi različite kampanje i druge aktivnosti s ciljem da očevi sudjeluju u podizanju i odgoju djece.
7. Izraditi novi Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Cjelovito priopćenje nalazi se u privitku.