sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Osvrt na slučaj vezan uz primjenu Zakona o udomiteljstvu

logoprsmaliPravobraniteljica za ravnopravnost spolova zaprimila je krajem 2019. godine upite medija vezano za presudu Upravnog suda u Zagrebu (od 19.12.2019., koju nije dobila na uvid s obzirom da je ista usmeno objavljena) kojom je poništeno rješenje Centra za socijalnu skrb Zagreb i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (dalje Ministarstvo) a kojim je životnim partnerima odbijen zahtjev za stjecanje statusa udomitelja. Novim rješenjem Centra za socijalnu skrb Zagreb (od 17.01.2020.) ponovno je odbijen zahtjev za obavljanje udomiteljstva životnim partnerima. Pravobraniteljica ističe da se državne institucije trebaju pridržavati sudskih odluka. S druge strane, stranke imaju na raspolaganju žalbeni postupak unutar kojeg mogu ustrajati na ostvarivanju svojih zahtjeva.

Kao što je navela i krajem prošle godine, Pravobraniteljica je istaknula da je aktivno sa svojim primjedbama sudjelovala u raspravi oko novog Zakona o udomiteljstvu (tijekom 2018.) i predlagatelju zakona ukazivala na to da su iz definicije udomiteljske obitelji u potpunosti izostavljeni životni partneri i neformalni životni partneri te da se radi o nepovoljnijem postupanju uvjetovanom spolnom orijentacijom što nije u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova. Osim toga, čl,. 65 Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola propisuje da je položaj životnih partnera u sustavu socijalne skrbi dopušteno mijenjati posebnim zakonom o socijalnoj skrbi, poštujući jamstvo zabrane nepovoljnijeg postupanja prema životnim partnerima glede obveza, prava, i usluga koje se odnose na sustav socijalne skrbi, od onog koje je pruženo bračnim zajednicama. Nadalje, Pravobraniteljica je naglasila i da pojedine vrste udomiteljstva, udomitelju dodjeljuju određena prava iz radnog odnosa, a da je udomiteljstvo navedenim zakonom definirano kao socijalna usluga te je sukladno čl.13.st.1. Zakona o ravnopravnosti spolova zabranjena diskriminacija u području zapošljavanja i rada u javnom i privatnom sektoru u odnosu na uvjete za zapošljavanje, samozapošljavanje ili obavljanja je zanimanja, uključujući kriterije za izbor kandidata/kinja za radna mjesta u bilo kojoj grani djelatnosti i na svim razinama profesionalne hijerarhije, te u skladu s čl.6.st.4. istog Zakona je zabranjena diskriminacija u odnosu na mogućnost pružanja usluga.

Zakon o udomiteljstvu je izglasan (7.12.2018.) ali pritom nisu bili prihvaćeni amandmani koji su (u skladu s preporukom Pravobraniteljice) predlagali uključivanje formalnih i neformalnih životnih partnera u definiciju udomiteljske obitelji. Ova stajališta Pravobraniteljice koristio je i odvjetnički ured koji je zastupao tužitelja u ovom predmetu prilikom osporavanja odluka Centra za socijalnu skrb i Ministarstva.

Iz medija:

Jutarnji list, 28.1.2020.

rlt.hr, 28.1.2020.

CroL, 28.1.2020.

total-news, 28.1.2020.