sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Priopćenje o problemu nedostatka ginekoloških timova u sustavu zdravstvene zaštite

Reproductive HealthPovodom aktualnog problema s otežanim ostvarivanjem prava žena na zdravstvenu zaštitu u području reproduktivnog zdravlja, odnosno nedostatkom ginekoloških timova u sustavu zdravstvene zaštite na području Zadarske županije, ali i općenito u Hrvatskoj, Pravobraniteljica je u skladu s odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 138/12 i 69/17) poduzela odgovarajuće korake u okviru svojih nadležnosti u cilju rješavanja ovog problema.

Pravobraniteljica je Ministarstvu zdravstva i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje uputila dopis (koji je na znanje dostavljen i na druge relevantne adrese: Vlada RH, Zadarska županija, Dom zdravlja Zadarske županije, Hrvatska liječnička komora i dr.) u kojem je ukazala da se žene u Republici Hrvatskoj već duže vrijeme susreću s otežanim ostvarivanjem prava na zdravstvenu zaštitu u području reproduktivnog zdravlja. Ovaj slučaj odražava dugogodišnji izostanak rješavanja problema unutar zdravstvenog sustava. Zadarska županija ne suočava se jedina s tim poteškoćama, što je vidljivo i iz podataka HZZO-a. Prema podacima od 31. prosinca 2019., u Mreži javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite žena nedostaje 61 ginekološki tim, što čini 18% od ukupnog broja potrebnih timova.

Kvalitetna zdravstvena zaštita u području reproduktivnog zdravlja jedan je od čimbenika koji utječe na opći položaj žena u društvu. Ukoliko ona nije na zadovoljavajućoj razini, žene se odvraćaju od redovitog korištenja ginekoloških zdravstvenih usluga, što povećava niz zdravstvenih rizika za njih. To posljedično neizbježno utječe na kvalitetu njihovog života i mogućnosti za ravnopravnim sudjelovanjem u svim sferama javnog i privatnog života.

Pravobraniteljica ovim putem također naglašava kako se odgovarajuća zdravstvena skrb za žene u području reproduktivnog zdravlja mora smatrati jednim od rješenja za demografsku krizu u kojoj se nalazi Republika Hrvatska. Kao takva, ona mora biti strateški prioritet u zdravstvenom sustavu. Zato je rješavanju ovog problema potrebno pristupiti odlučno, žurno i sustavno, te se nameće nužnost poticanja većih ulaganja u nacionalni sustav zdravstvene zaštite.

U tu svrhu, Pravobraniteljica je nadležnim tijelima  p r e p o r u č i l a  da se u svrhu suzbijanja istaknutih prepreka na putu za postizanje optimalne kvalitete zdravstvenih usluga za žene u području reproduktivnog zdravlja predvidi uvrštavanje odgovarajućih ciljeva i mjera u relevantne strateške dokumente na nacionalnoj razini:
1) U Nacionalnom planu za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine, u okviru poglavlja „zdravstvena zaštita“ prvi cilj odnosi se na dostupnost javnih zdravstvenih usluga skupinama zaštićenima Zakonom o suzbijanju diskriminacije. Novi Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije trebao bi biti donesen za novo izvještajno razdoblje od 2020. do 2022. godine, pa bi stoga u njega bilo prikladno uvrstiti odgovarajuće mjere usmjerene na rješavanje predmetnog problema.
2) Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. (NN 116/12) je u svojoj posljednjoj godini provedbe, pa bi bilo uputno da se pri izradi nove nacionalne strategije posebna pažnja prida ovom problemu.
3) Nova Nacionalna politika za ravnopravnost spolova već je neko vrijeme u fazi izrade, ali budući da još nije donesena, određene mjere se mogu uvrstiti u okviru ciljeva koji se odnose na unaprjeđenje zdravstvene zaštite u području reproduktivnog zdravlja i prava žena.

Pravobraniteljica je od Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ujedno zatražila dostavu očitovanja o ovom problemu, čije odgovore će objaviti u svom godišnjem izvješću o radu.

Ovim putem Pravobraniteljica pozdravlja najavu novog ministra zdravstva Vili Beroša da će se žurno prionuti rješavanju problema nedostatka ginekologa i pedijatara u Zadarskoj županiji.