sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Predstavljeno "Evaluacijsko izvješće o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u razdoblju od 2003. do 2013. godine"

evaluacijawebPravobraniteljica za ravnopravnost spolova organizirala je danas u Hrvatskom saboru predstavljanje „Evaluacijskog izvješća o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske od 2003. do 2013. godine“. Ispred Hrvatskog sabora okupljene su pozdravili Peđa Grbin, predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Nansi Tireli, predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora izražavajući potporu zalaganju za načela ravnopravnosti spolova jer bez ravnopravnosti spolova nema uistinu demokratskog društva. Pozdravnu riječ uputila je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić koja je, između ostalog, naglasila da je Republika Hrvatska uspjela izgraditi institucionalne temelje i da su oni prepoznati i izvan njezinih granica te da se danas na izvješća ili mišljenja Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pogotovo u području nasilja u obitelji i tržišta rada, osim nacionalnih, referiraju i međunarodna izvješća i istraživanja.

Pravobraniteljica je podsjetila je da osnivanje institucije Pravobraniteljice seže u 2003. godinu kada je Hrvatski sabor donio Zakon o ravnopravnosti spolova koji je stupio na snagu krajem srpnja iste godine, da je godine 2008. donesen novi Zakon o ravnopravnosti spolova, usklađen s pravnom tečevinom EU, kojim je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova definirana kao neovisno tijelo za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova.

Minutom šutnje Višnja Ljubičić pozvala je okupljene da odaju počast prvoj pravobraniteljici za ravnopravnost spolova Gordani Lukač Koritnik koja je tu dužnost obavljala od 2003. do 2011., a koja je, nažalost, preminula 2012. godine.

Pravobraniteljica je predstavila i djelatnike i djelatnice institucije Pravobraniteljice u kojoj osim pravobraniteljice i njezinog zamjenika, koji su smo dužnosnici, radi 9 zaposlenih (4 muškarca i 5 žena), raspoređenih u dvije službe: Službu za stručne i Službu za opće poslove. Tako mali tim, radi puno o čemu svjedoče rezultati iz ovog evaluacijskog izvješća: 13 838 predmeta, 148 neovisnih istraživanja i analiza, 499 izdanih analiza i mišljenja na zakone i propise, suradnja sa 341 organizacijom civilnog društva i sindikata.

evaluacija15092015webOd svog utemeljenja, institucija Pravobraniteljice prošla je kroz nekoliko razdoblja, razvijajući se sukladno osobnom viđenju osoba koje su ju vodile, ali i političkih, gospodarskih i društvenih okolnosti, očekivanja, ograničenja i izazova koje je trebalo prevladati. Stvari se mijenjaju, ali veoma sporo i upravo zato, svojim dolaskom na čelo institucije Pravobraniteljice, pravobraniteljica Višnja Ljubičić zauzela je proaktivniji pristup, proširila suradnju, povećala vidljivost, prepoznatljivost i interaktivnost, proširila djelovanje na područja s kojima se do tada malo ili nije uopće bavilo, kao što je višestruka diskriminacija (položaj žena s invaliditetom, žena u ruralnim područjima, ovisnica, žena s HIV/AIDS-om, žena u prostituciji i trgovanju ljudima (posebice ženama i djecom), azilantica i tražiteljica azila, Romkinja, zatvorenica i žena žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu) ili područje pružanja roba i usluga, koristila ovlast umješačice u sudske postupke na strani tužitelja/ice za diskriminaciju temeljem osnova iz nadležnosti, uključila se u rad radnih skupina za izradu zakona, proširila fokus i na ostale gradove i županije, a ne isključivo na Grad Zagreb. Povećan je broj javnih događanja, radionica i predavanja u vlastitoj organizaciji Pravobraniteljice ili su-organizaciji, udvostručeno je sudjelovanje u aktivnostima drugih, utrostručena međunarodna suradnja te intenziviran broj javnih nastupa i izjava za medije.

Pravobraniteljica je u svom govoru naglasila i osmišljavanje novih projekata i javljanje na natječaje te naglasila značaj projekta „Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja u Hrvatskoj“ koji je Europska komisija ocijenila najboljim prijavljenim projektnim prijedlogom na Progress natječaju i osigurala mu financijsku potporu Istaknula je i veliki napredak vezano za uvažavanje upozorenja i preporuka Pravobraniteljice od strane onih kojima su upućena (s 35% u 2011. na čak 94% u 2014.). 

Naglasila je i intenziviranje edukacije raznih ciljanih grupa od policijskih djelatnika/ca i polaznika/ca Policijske akademije, studenata i studentica Pravnih fakulteta u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, srednjoškolaca, medijskih djelatnika/ca, sudaca i sutkinja i dr. Edukacije su bile usmjerene, osvještavanju i prevenciji diskriminacije što smatram ključnom svrhom djelovanja Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

evaluacijaweb2Evaluacijsko izvješće predstavile su dvije od četiri evaluatorice iz Instituta za društvena istraživanje koji je proveo evaluaciju, dr.sc. Mirjana Adamović i dr. sc. Ana Maskalan. Evaluatorice su dale naglaske iz obimnog Evaluacijskog izvješća o osnovnim područjima rada, kvantitativnu analizu djelovanja Pravobraniteljice prema područjima praćenja ravnopravnosti spolova određenih Zakonom o ravnopravnosti spolova i Zakonom o suzbijanju diskriminacije, postupanja Pravobraniteljice u ključnim područjima diskriminacije, rad Pravobraniteljice s obzirom na osnove diskriminacije, aktivnosti Pravobraniteljice u promicanju načela ravnopravnosti spolova, kvalitativnu analizu rezultata djelovanja Pravobraniteljice po područjima: zapošljavanje i rad, obitelj i nasilje u obitelji, obrazovanje, mediji, političke participacije, spolnih i rodnih manjina i višestruke diskriminacije. Na kraju su dale kratak izvadak iz Evaluacije Pravobraniteljice od strane vanjskih suradnika/ca, na nacionalnoj razini koji je pokazao da je ukupna ocjena suradnje institucija s Pravobraniteljicom vrlo visoka (osam od jedanaest indikatora suradnje ocijenjeno najvišom ocjenom).

Na kraju su se na suradnju s Pravobraniteljicom osvrnule neke od suradnica.

Prva je govorila direktorica Agencije za rodnu ravnopravnost Bosne i Hercegovine, Samra Filipović Hadžiabdić, koja se osvrnula na suradnju ostvarenu na regionalnoj razini, podršku i pogotovo razmjenu informacija, znanja i iskustava.

Pomoćnica ministra poduzetništva i obrta Zdenka Lončar naglasila je odličnu suradnju s pravobraniteljicom pogotovo zbog istog fokusa na pro-aktivnost i inicijativu.

Danijela Petković, pomoćnica načelnika Policijske akademije Ministarstva unutarnjih poslova naglasila je aspekte suradnje na edukaciji i edukatora/ica i polaznika/ca Policijske akademije u rodnoj senzibilizaciji za rad na slučajevima obiteljskog nasilja.

Saborska zastupnica Đurđica Sumrak, obratila se ispred Kluba zastupnika/ca HDZ-a s pohvalom dosadašnjoj suradnji i aktivnostima pravobraniteljice i pozvala na daljnji uspješni angažman pogotovo u zalaganju za načela ravnopravnosti spolova u području političke participacije.

Pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić naglasila je kako iz ogromnog broja od blizu 14.000 predmeta se nalazi 14.000 sudbina i kako je izrazito težak i odgovoran posao raditi na slučajevima koji imaju utjecaja i posljedica za žive ljude. Pohvalila je dosadašnju suradnju i izrazila nadu da će se i dalje uspješno surađivati na predmetima koji često zadiru u područja iz nadležnosti obaju pravobraniteljica.

Osim navedenih govornika i govornica, pozivu na predstavljanje "Evaluacijskog izvješća" odazvali su se predstavnici/ce pravobraniteljskih ureda, veleposlanstava, ministarstava, ureda Vlade RH, ureda gradonačelnika Zagreba, sudstva, organizacija civilnog društva, sindikata te ostalih organizacija, a prisustvovali su i učenici i učenice Srednje upravne škole sa svojom profesoricom.

 Iz medija:

Evaluacija rada Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova od 2003. do 2013., Voxfeminae.net, 16.9.2015.

Konstruktivna suradnja - NG buntovnici na predstavljanju izvješća o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost među spolovima, slavonski.hr, 16.9.2015.

Ljubičić: Pitanje ravnopravnosti spolova još uvijek se marginalizira, HINA, 15,9.2015.

Dnevnik 1, HTV, 15.9.2015.

Izvješće pravobraniteljice: Žene najviše diskriminirane, HRT, 15.9.2015.

Izvješće pravobraniteljice: Žene najvše diskriminirane, HR, 15.9.2015.

Ljubičić: Pitanje ravnopravnosti spolova još uvijek se marginalizira, Dalmacija News, 15.9.2015.

Ljubičić: Pitanje ravnopravnosti spolova još uvijek se marginalizira, Prigorski.hr, 15.9.2015.

Sa stranica drugih pravobraniteljstava:

Predstavljena evaluacija rada pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Dijete.hr, 15.9.2015.

Predstavljeno Evaluacijsko izvješće o desetogodišnjem radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Posi.hr, 21.9.2015.