sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Opis slučaja 03-03/13-02 - Zakon o porezu na promet nekretnina

Pravobraniteljici je od strane Pučkog pravobranitelja proslijeđena pritužba vezano uz postupanje Porezne uprave oko oporezivanja imovine izvanbračnih drugova. Naime, pritužiteljica navodi kako već dvanaest godina živi u izvanbračnoj zajednici te da s izvanbračnim suprugom ima nekretninu u vlasništvu, a na kojoj nekretnini želi postati i formalna suvlasnica. Međutim, navodi kako joj je to onemogućeno jer bi prema Zakonu o porezu na promet nekretnina trebala platiti porez obzirom da nije u braku, već u izvanbračnoj zajednici. Stoga smatra kako je navedenim postupanjem Porezne uprave, kao i Zakonom o porezu na promet nekretnina, stavljena u nepovoljniji položaj, odnosno diskriminirana temeljem bračnog i obiteljskog statusa, te moli za pomoć Pravobraniteljice.

PODUZETE MJERE: Pravobraniteljica je pritužiteljicu obavijestila o svojem stajalištu oko pitanja oporezivanja izvanbračnih drugova, a radi čega je još tijekom 2010. Odboru za ravnopravnost spolova i Odboru za financije i državni proračun kao ovlaštenim tijelima Hrvatskog sabora uputila inicijativu za izmjenu navedenih odredbi Zakona o porezu na promet nekretnina (kao i odredbe čl. 36.st.7.  Zakona o porezu na dohodak koji propisuje kako činjenica uzdržavanja bračnog druga predstavlja osnovu za osobni odbitak, dok činjenica uzdržavanja izvanbračnog druga ne predstavlja takvu osnovu). Međutim usprkos navedenim aktivnostima Pravobraniteljice, navedena problematika još uvijek nije riješena. Stoga je Pravobraniteljica i tijekom 2013. ponovno uputila inicijativu za izmjenu navedenih zakonskih odredbi.