sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

IZVJEŠĆA

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2009.

Tijekom 2009. godine radilo se na ukupno 919 predmeta. Uredu pravobraniteljice obratilo se 274 građana i građanki zbog diskriminacije temeljem spola, obiteljskog ili bračnog statusa i/ili spolne orijentacije.

Od aktivnosti koje su detaljno opisane u Izvješću o radu za 2009., izdvajamo "Analizu kolektivnih ugovora s aspekta ravnopravnosti spolova, jednakih mogućnosti i uravnoteženja privatnog i profesionalnog života", "Analizu implementacije antidiskriminacijskih zakonskih odredbi i mjera za uspostavljanje ravnopravnosti spolova kroz opće akte jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave"; "Analizu zastupljenosti žena i muškaraca u području obrazovanja", "Analizu akata hrvatskih sveučilišta vezano za odredbe o diskriminaciji i spolnom uznemiravanju", "Analizu spolne strukture državnih tajnika/ca u tijelima državne uprave Republike Hrvatske", i "Analizu lokalnih izbora 2009. u odnosu na promicanje načela ravnopravnosti spolova". 

U Izvješću o radu za 2009. godinu detaljno su opisane sve aktivnosti Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova tijekom izvještajne godine u skladu s ovlastima i djelokrugom rada određenima Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08).

Izvješće o radu za 2009. sedmo je po redu koje pravobraniteljica podnosi Hrvatskom saboru u svom mandatu.

U prilogu je cjelovito Izvješće o radu za 2009. u pdf formatu.

Attachments:
Download this file (Izvjesce o radu za 2009.pdf)Izvjesce o radu za 2009.pdf[ ]1992 Kb

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2008.

Tijekom 2008. godine Ured pravobraniteljice radio je na ukupno 1.009 predmeta. Uredu pravobraniteljice pritužilo se 288 građana i građanki zbog diskriminacije temeljem spola, bračnog i obiteljskog statusa i/ili seksualne orijentacije. Od aktivnosti pravobraniteljice detaljno opisanih u Izvješću o radu za 2008. izdvajamo provedbu ankete u suradnji sa sindikatima "Položaj žena zaposlenih na određeno vrijeme" te organizaciju panel rasprave "Žene i siromaštvo - nesigurnost rada i nezaposlenost" (tiskana je i publikacija). Provedeno je i "Istraživanje o korištenju subvecija za zapošljavanje (za 2008. godinu) posebnih skupina nezaposlenih osoba: žena žrtava nasilja", te "Rodna analiza TV sadržaja" (tiskana je i publikacija).
U Izvješću o radu za 2008. detaljno su opisane sve aktivnosti Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

tijekom izvještajne godine u skladu s ovlastima i djelokrugom rada određenima Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 116/03; NN 82/08).

Izvješće o radu za 2008. godinu šesto je po redu koje pravobraniteljica podnosi Hrvatskom saboru u svom mandatu.

U prilogu se nalazi cjelovito Izvješće o radu za 2008. u pdf formatu.

Attachments:
Download this file (Izvjesce o radu za 2008.pdf)Izvjesce o radu za 2008.pdf[ ]1271 Kb

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2007.

Tijekom 2007. godine Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova radio je na ukupno 1.196 predmeta. Pravobraniteljici se pritužbom obratilo 268 građana i građanki. Pored ostalih aktivnosti Ured pravobraniteljice proveo je Rodnu analizu osnovnoškolskih udžbenika hrvatskkog jezika i književnosti.

U Izvješću o radu za 2007. detaljno su opisane sve aktivnosti Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova tijekom izvještajne godine u skladu s ovlastima i djelokrugom rada određenima Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 116/03).

Izvješće o radu za 2007. peto je po redu koje pravobraniteljica podnosi Hrvatskom saboru u svom mandatu.

U prilogu se nalazi cjelovito Izvješće o radu za 2007. u pdf formatu.
 

Attachments:
Download this file (Izvjesce o radu za 2007.pdf)Izvjesce o radu za 2007.pdf[ ]1440 Kb

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2006.

U 2006. godini pravobraniteljica je radila na ukupno 2.432 predmeta. Zaprimljene su 193 nove pritužbe građana i građanki koji/e su se individualno ili grupno prituživali/e pravobraniteljici, a odnosile su se na  roditeljsku skrb, nasilje u obitelji, nasilje - ostalo u 115 slučajeva ili 59,6 %,  uznemiravanje i diskriminacija na području rada i zapošljavanja u 68 slučajeva ili 35,2 %,  diskriminacija - ostalo u 10 slučajeva ili 5,2 %.

Pored ostalih aktivnosti koje su detaljno opisane u Izvješću o radu za 2006., pravobraniteljica je provela Analizu spolne zastupljenosti zaposlenika/ca u ministarstvima Republike Hrvatske prema stručnoj spremi i vrsti zaposlenja te Istraživanje o zaštiti studentica i studenata od neželjenog ponašanja na Sveučilištu.

Izvješće o radu za 2006. godinu, četvrto je po redu izvješće koje o svom radu Hrvatskom saboru podnosi pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u svom mandatu.

U nastavku se nalazi cjelovito Izvješće o radu za 2006. godinu u pdf formatu.

Attachments:
Download this file (Izvjesce o radu za 2006.pdf)Izvjesce o radu za 2006.pdf[ ]1395 Kb

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2005.

U 2005. godini pravobraniteljica je radila na ukupno 3.565 predmeta. Zaprimljene su 174 nove pritužbe koje su se odnosile na područje: obitelji i roditeljske skrbi u 77 slučajeva ili 44,2 %; rada i zapošljavanja u 67 slučajeva ili 38,5%; ostalo u 30 slučajeva ili 17,2 %. Pored ostalih aktivnosti PRS je provela "Istraživanje: zaštita žena od neželjenog ponašanja na radnom mjestu" i Analizu Izbora za članove/ice predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te organizirala okrugli stol "Rodna perspektiva u javnoj i službenoj komunikaciji".

U Izvješću o radu za 2005. godinu detaljno su opisane sve aktivnosti Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova tijekom izvještajne godine u skladu s ovlastima i djelokrugom rada određenima Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 116/03).

Izvješće o radu za 2005. je treće izvješće koje pravobraniteljica podnosi Hrvatskom saboru u svom mandatu.

U prilogu je cjelovito Izvješće o radu za 2005. u pdf formatu.Attachments:
Download this file (Izvjesce o radu za 2005.pdf)Izvjesce o radu za 2005.pdf[ ]1737 Kb