sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

IZVJEŠĆA

Odbor za ravnopravnost spolova jednoglasno prihvatio Izvješće pravobraniteljice o radu za 2014.

hsOdbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora na 34. sjednici raspravljao je o Izvješću o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2014. godinu, koje je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova dostavila Hrvatskom saboru aktom od 31. ožujka 2015. Nakon provedene rasprave, Odbor je jednoglasno (10 glasova za) odlučio predložiti Hrvatskom saboru da prihvati Izvješće o radu za 2014. Link na Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova s rasprave o Izvješću >>

Izvješće o radu za 2014.

naslovnicazawebPravobraniteljica za ravnopravnost spolova dostavila je Hrvatskom saboru Izvješće o radu za 2014. godinu. Izvješće sadrži aktivnosti i napore institucije u području promicanja načela ravnopravnosti spolova, u okviru ovlasti koje ima temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova, presjek godišnjeg rada i trendove vezano za diskriminaciju na temelju spola, bračnog i obiteljskog statusa, spolne orijentacije i rodnog identiteta u područjima rada i zapošljavanja, obitelji (uključujući obiteljsko nasilje), obrazovanja, političke participacije i medija. Tijekom 2014. radilo se na ukupno 2.588 predmeta što predstavlja povećanje za 21,3% u odnosu na 2013. Zadržao se trend povećanja broja pritužbi (10,6%), koje se i dalje u pretežnom broju odnose na spolnu diskriminaciju, a najviše se pritužuju žene (72,6%). Najviše pritužbi odnosi se na ostvarivanje socijalne sigurnosti (39,3%) i radnih prava (30,3%) što čini značajni udio od 69,6%, zatim na javno informiranje i medije (6,1%), zdravstvenu zaštitu (2,8%). Po osnovi diskriminacije bilo je temeljem: spola 79,7% slučajeva, spolne orijentacije 4,6% (zadržavaju trend blagog porasta), bračnog i obiteljskog statusa 3,3%, rodnog identiteta i izražavanja 0,5%.

Opširnije...

Sabor usvojio izvješće Pravobraniteljice za 2013. godinu

izvjesce 2014Nakon opsežne cjelodnevne saborske rasprave koja je zaključena 4. srpnja 2014. godine, Izvješće Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2013. godinu, Višnje Ljubičić, prihvaćeno je na 13. sjednici Sabora, 15. srpnja 2014., sa 100 glasova za i 2 suzdržana. Kroz vrlo dinamičnu saborsku raspravu, zastupnici su pokazali iznimnu zainteresiranost za teme s kojima se bavi Institucija pravobraniteljice kao i zabrinutost sa stanjem ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj. Dok su neki od zastupnika iskazali i značajno nepoznavanje materije te robovanje stereotipima. Zastupnici su pohvalili impresivno Izvješće za 2013. godinu, izniman rad Institucije pravobraniteljice, njen proaktivni pristup te napore uložene u rješavanje velikog broja predmeta i problema.

Opširnije...

Hrvatski sabor raspravlja o Izvješću o radu za 2013.

PRSuSaboru2014Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić danas je u Hrvatskom saboru predstavila Izvješće o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2013. godinu. U svom izlaganju obuhvatila je područja rada i aktivnosti svoje institucije tijekom 2013. godine, istaknula da je došlo do povećanja od 41% predmeta na kojima se radilo u odnosu na 2012., da se 77% pritužbi građana i građanki odnosi na spolnu diskriminaciju, da su oštećene osobe u 2/3 pritužbi žene, da je u 2013. provela 9 samostalnih istraživanja, umiješala se u 3 sudska postupka i provela 2 postupka mirenja u slučajevima seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu.

Opširnije...

Izvješće o radu za 2013.

izvjesce2013Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova dostavila je Hrvatskom saboru Izvješće o radu za 2013. godinu. U izvješću se nalazi detaljan opis aktivnosti po područjima koja prati i osnovama diskriminacije iz nadležnosti sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova: spol, bračni i obiteljski status, spolna orijentacija i trudnoća i materinstvo. Izvješće sadrži statističke podatke temeljem pritužbi građana i građanki i kratak opis 44 slučajeva koji po područjima pokazuju na što se građani i građanke najčešće pritužuju.
Zbog veće prisutnosti institucije Pravobraniteljice na lokalnoj razini (10 županija i 12 gradova) i u medijima (povećanje 178,4%), povećao se ukupan broj predmeta (2.133, povećanje 40,9%) na kojima se radilo kao i broj pritužbi na diskriminaciju (2%), u odnosu na 2012. Najviše pritužbi je - 60,8% - vezano za rad i zapošljavanje, socijalnu sigurnost, zdravstveno i mirovinsko osiguranje i predstavljaju većinu svih predmeta (porast 2,3%), u kojima su se na diskriminaciju prituživale žene u 66% slučajeva. Žene su i dalje najčešće žrtve spolnog uznemiravanja na radnom mjestu. Posebno zabrinjava podatak da 43% prijavljenih za počinjenje nasilja u obitelji čine žene kao i udio od 35% žena koje su uhićene u slučajevima obiteljskog nasilja.

Opširnije...