sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Socijalna prava

C 318/13 - Jednako postupanje u pitanjima socijalne sigurnosti

PRESUDA SUDA (drugo vijeće) 3. rujna 2014.

U predmetu C 318/13, X,

„Prethodno pitanje – Direktiva 79/7/EEZ – Jednako postupanje prema muškarcima i ženama u pitanjima socijalne sigurnosti – Osiguranje za slučaj nesreće zaposlenih radnika – Iznos fiksne naknade za trajni invaliditet – Aktuarski izračun koji se temelji na očekivanom prosječnom trajanju životnog vijeka ovisno o spolu korisnika navedene naknade – Dovoljno ozbiljna povreda prava Unije“

Attachments:
Download this file (PRESUDA SUDA 9.doc)Presuda C 318/13[cjelovita]83 Kb
Opširnije...

C 527/13 - Radnici i radnice - Jednako postupanje u području socijalne sigurnosti

PRESUDA SUDA (veliko vijeće)  14. travnja 2015.

U predmetu C 527/13,
Lourdes Cachaldora Fernández protiv
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)


„Zahtjev za prethodnu odluku – Radnici i radnice – Jednako postupanje u području socijalne sigurnosti – Direktiva 79/7/EEZ – Članak 4. – Direktiva 97/81/EZ – Okvirni sporazum o radu s nepunim radnim vremenom koji su sklopili UNICE, CEEP i ETUC – Izračun davanja – Sustav premošćivanja razdoblja u kojemu nisu uplaćivani doprinosi – Radnici s nepunim radnim vremenom i radnici s punim radnim vremenom“

Attachments:
Download this file (PRESUDA SUDA 10.doc)Presuda 527/13[cjelovita]89 Kb
Opširnije...

C 333/13 - Sloboda kretanja

PRESUDA SUDA (veliko vijeće) - 11. studenoga 2014.

U predmetu C 333/13,
Elisabeta Dano, Florin Dano protiv Jobcenter Leipzig


„Zahtjev za prethodnu odluku – Slobodno kretanje osoba – Građanstvo Unije – Jednako postupanje – Državljani neke države članice koji nisu ekonomski aktivni, a borave na području druge države članice – Isključenje tih osoba iz korištenja posebnih nedoprinosnih novčanih davanja na temelju Uredbe (EZ) br. 883/2004 – Direktiva 2004/38/EZ – Pravo boravka dulje od tri mjeseca – Članak 7. stavak 1. točka (b) i članak 24. – Uvjet o dostatnim sredstvima“

Attachments:
Download this file (PRESUDA SUDA 8.doc)Presuda C 333/13[cjelovita]149 Kb
Opširnije...