sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Rad i zapošljavanje

C 588/12 - Roditeljski dopust s radom u skraćenom radnom vremenu (2)

PRESUDA SUDA (treće vijeće) - 27. veljače 2014.

U predmetu C 588/12,
Lyreco Belgium NV protiv Sophie Rogiers

„Socijalna politika – Direktiva 96/34/EZ – Okvirni sporazum o roditeljskom dopustu – Klauzule 1. i 2.4. – Roditeljski dopust s radom u skraćenom radnom vremenu – Otkazivanje radniku bez teške povrede ili dovoljno opravdanog razloga – Fiksna zaštitna naknada na temelju korištenja roditeljskog dopusta – Osnovica za izračun naknade“

Attachments:
Download this file (PRESUDA SUDA 7.doc)Presuda C 588/12[cjelovita]90 Kb
Opširnije...

C 507/12 - Prestanak rada zbog tjelesnih ograničenja povezanih sa zadnjim stupnjevima trudnoće (2)

PRESUDA SUDA (prvo vijeće) - 19. lipnja 2014.

U predmetu C 507/12,
Jessy Saint Prix protiv Secretary of State for Work and Pensions,
uz sudjelovanje: AIRE Centre,
„Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 45. UFEU a – Direktiva 2004/38/EZ – Članak 7. – Pojam ‚radnik’ – Građanka Europske unije koja je prestala raditi zbog tjelesnih ograničenja povezanih sa zadnjim stupnjevima trudnoće i posljedicama poroda“

Attachments:
Download this file (PRESUDA SUDA 6.doc)Presuda C 507/12[cjelovita]79 Kb
Opširnije...

C 363/12 - Neodobravanje plaćenog dopusta koji je istovjetan rodiljnom ili posvojiteljskom dopustu (2)

PRESUDA SUDA (veliko vijeće) - 18. ožujka 2014.

U predmetu C 363/12,
Z. protiv A Government department,
The Board of management of a community school


„Zahtjev za prethodnu odluku – Socijalna politika – Direktiva 2006/54/EZ – Jednako postupanje prema radnicima i radnicama – Majka naručiteljica koja je dobila dijete na temelju dogovora o zamjenskom majčinstvu – Neodobravanje plaćenog dopusta koji je istovjetan rodiljnom ili posvojiteljskom dopustu – Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom − Direktiva 2000/78/EZ – Jednako postupanje u pitanjima zapošljavanja i rada – Zabrana svake diskriminacije na temelju invaliditeta – Majka naručiteljica koja ne može nositi dijete – Postojanje invaliditeta – Valjanost direktiva 2006/54 i 2000/78“

Attachments:
Download this file (PRESUDA SUDA 5.doc)Presuda C 363/12[cjelovita]126 Kb
Opširnije...

C 167/12 - Neodobravanje rodiljnog dopusta (2)

PRESUDA SUDA (veliko vijeće) - 18. ožujka 2014.

U predmetu C 167/12,
C. D. protiv S. T.

„Zahtjev za prethodnu odluku – Socijalna politika – Direktiva 92/85/EEZ − Mjere za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje – Članak 8. – Majka naručiteljica koja je dobila dijete na temelju dogovora o zamjenskom majčinstvu – Neodobravanje rodiljnog dopusta – Direktiva 2006/54/EZ – Ravnopravni položaj radnika i radnica – Članak 14. – Nepovoljnije postupanje prema majci naručiteljici glede odobravanja rodiljnog dopusta“

Attachments:
Download this file (PRESUDA SUDA 4.doc)Presuda C 167/12[cjelovita]95 Kb
Opširnije...

C 512/11 i C 513/11 - Rodiljni dopust (2)

PRESUDA SUDA (treće vijeće) - 13. veljače 2014.

U spojenim predmetima C 512/11 i C 513/11

Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry protiv Terveyspalvelualan Liitto ry,
uz sudjelovanje Mehiläinen Oy (C 512/11), Ylemmät Toimihenkilöt (YTN) ry protiv Teknologiateollisuus ry, Nokia Siemens Networks Oy

„Socijalna politika − Direktiva 92/85/EEZ – Zaštita sigurnosti i zdravlja radnika − Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile ili doje na radnom mjestu – Rodiljni dopust − Redovna naknada plaće i/ili pravo na odgovarajuće davanje − Direktiva 96/34/EZ − Okvirni sporazum o roditeljskom dopustu − Individualno pravo na roditeljski dopust zbog rođenja ili posvojenja djeteta – Uvjeti rada i naknade plaće – Nacionalni kolektivni ugovor – Radnice koje koriste rodiljni dopust nakon prekida neplaćenog roditeljskog dopusta – Odbijanje isplate plaće tijekom rodiljnog dopusta“

Attachments:
Download this file (PRESUDA SUDA 2.doc)PRESUDA SUDA 2.doc[ ]87 Kb
Opširnije...

C 252/13 - Europska komisija protiv Kraljevine Nizozemske (2)

PRESUDA SUDA (šesto vijeće) - 22. listopada 2014.

U predmetu C 252/13, Europska komisija protiv Kraljevine Nizozemske

„Povreda obveze države članice – Direktive 2002/73/EZ i 2006/54/EZ – Jednako postupanje prema muškarcima i ženama – Zapošljavanje i rad – Mogućnost zapošljavanja – Povratak s rodiljnog dopusta – Formalni zahtjev vezan za tužbu kojom se pokreće postupak – Dosljedno navođenje prigovora – Nedvosmisleno sastavljanje tužbenog zahtjeva“

Ključni djelovi:

3  Članak 15. Direktive 2006/54, pod nazivom „Povratak s rodiljnog dopusta“, propisuje:

„Žena koja koristi rodiljni dopust ima se pravo po isteku tog dopusta vratiti na svoje radno mjesto ili na istovjetno radno mjesto, pod uvjetima koji za nju nisu manje povoljni i ima pravo uživati sva poboljšanja radnih uvjeta na koja bi imala pravo za vrijeme svoje odsutnosti.“

Attachments:
Download this file (PRESUDA SUDA 1.doc)PRESUDA SUDA 1.doc[ ]63 Kb
Opširnije...