sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Izravna

C 318/13 - Jednako postupanje u pitanjima socijalne sigurnosti

PRESUDA SUDA (drugo vijeće) 3. rujna 2014.

U predmetu C 318/13, X,

„Prethodno pitanje – Direktiva 79/7/EEZ – Jednako postupanje prema muškarcima i ženama u pitanjima socijalne sigurnosti – Osiguranje za slučaj nesreće zaposlenih radnika – Iznos fiksne naknade za trajni invaliditet – Aktuarski izračun koji se temelji na očekivanom prosječnom trajanju životnog vijeka ovisno o spolu korisnika navedene naknade – Dovoljno ozbiljna povreda prava Unije“

Attachments:
Download this file (PRESUDA SUDA 9.doc)Presuda C 318/13[cjelovita]83 Kb
Opširnije...

C 527/13 - Radnici i radnice - Jednako postupanje u području socijalne sigurnosti (2)

PRESUDA SUDA (veliko vijeće)  14. travnja 2015.

U predmetu C 527/13,
Lourdes Cachaldora Fernández protiv
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)


„Zahtjev za prethodnu odluku – Radnici i radnice – Jednako postupanje u području socijalne sigurnosti – Direktiva 79/7/EEZ – Članak 4. – Direktiva 97/81/EZ – Okvirni sporazum o radu s nepunim radnim vremenom koji su sklopili UNICE, CEEP i ETUC – Izračun davanja – Sustav premošćivanja razdoblja u kojemu nisu uplaćivani doprinosi – Radnici s nepunim radnim vremenom i radnici s punim radnim vremenom“

Attachments:
Download this file (PRESUDA SUDA 10.doc)Presuda 527/13[cjelovita]89 Kb
Opširnije...

C 167/12 - Neodobravanje rodiljnog dopusta (3)

PRESUDA SUDA (veliko vijeće) - 18. ožujka 2014.

U predmetu C 167/12,
C. D. protiv S. T.

„Zahtjev za prethodnu odluku – Socijalna politika – Direktiva 92/85/EEZ − Mjere za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje – Članak 8. – Majka naručiteljica koja je dobila dijete na temelju dogovora o zamjenskom majčinstvu – Neodobravanje rodiljnog dopusta – Direktiva 2006/54/EZ – Ravnopravni položaj radnika i radnica – Članak 14. – Nepovoljnije postupanje prema majci naručiteljici glede odobravanja rodiljnog dopusta“

Attachments:
Download this file (PRESUDA SUDA 4.doc)Presuda C 167/12[cjelovita]95 Kb
Opširnije...

C 512/11 i C 513/11 - Rodiljni dopust (2)

PRESUDA SUDA (treće vijeće) - 13. veljače 2014.

U spojenim predmetima C 512/11 i C 513/11

Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry protiv Terveyspalvelualan Liitto ry,
uz sudjelovanje Mehiläinen Oy (C 512/11), Ylemmät Toimihenkilöt (YTN) ry protiv Teknologiateollisuus ry, Nokia Siemens Networks Oy

„Socijalna politika − Direktiva 92/85/EEZ – Zaštita sigurnosti i zdravlja radnika − Trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile ili doje na radnom mjestu – Rodiljni dopust − Redovna naknada plaće i/ili pravo na odgovarajuće davanje − Direktiva 96/34/EZ − Okvirni sporazum o roditeljskom dopustu − Individualno pravo na roditeljski dopust zbog rođenja ili posvojenja djeteta – Uvjeti rada i naknade plaće – Nacionalni kolektivni ugovor – Radnice koje koriste rodiljni dopust nakon prekida neplaćenog roditeljskog dopusta – Odbijanje isplate plaće tijekom rodiljnog dopusta“

Attachments:
Download this file (PRESUDA SUDA 2.doc)PRESUDA SUDA 2.doc[ ]87 Kb
Opširnije...

C 252/13 - Europska komisija protiv Kraljevine Nizozemske (2)

PRESUDA SUDA (šesto vijeće) - 22. listopada 2014.

U predmetu C 252/13, Europska komisija protiv Kraljevine Nizozemske

„Povreda obveze države članice – Direktive 2002/73/EZ i 2006/54/EZ – Jednako postupanje prema muškarcima i ženama – Zapošljavanje i rad – Mogućnost zapošljavanja – Povratak s rodiljnog dopusta – Formalni zahtjev vezan za tužbu kojom se pokreće postupak – Dosljedno navođenje prigovora – Nedvosmisleno sastavljanje tužbenog zahtjeva“

Ključni djelovi:

3  Članak 15. Direktive 2006/54, pod nazivom „Povratak s rodiljnog dopusta“, propisuje:

„Žena koja koristi rodiljni dopust ima se pravo po isteku tog dopusta vratiti na svoje radno mjesto ili na istovjetno radno mjesto, pod uvjetima koji za nju nisu manje povoljni i ima pravo uživati sva poboljšanja radnih uvjeta na koja bi imala pravo za vrijeme svoje odsutnosti.“

Attachments:
Download this file (PRESUDA SUDA 1.doc)PRESUDA SUDA 1.doc[ ]63 Kb
Opširnije...