Povjerenstva i odbori za ravnopravnost spolova

Sudjelovanje na 2. sjednici novog Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora

hsU Hrvatskom saboru održana je 2. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova. Na dnevnom redu bilo je Godišnje izvješće o obrani za 2019. U raspravu se uključila i pravna savjetnica Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Gordana Gradinščak Kovačević, koja je istaknula pozitivne pomake u djelovanju MORH-a vezano uz rodno osjetljiv jezik i rodnu statistiku kao i prevenciju i edukaciju o obiteljskom nasilju. Također je naglasila da je na inicijativu Pravobraniteljice usvojen prijedlog o uključivanju razdoblja korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta u vrijeme potrebno za napredovanje u činu. Predložila je da se u buduća izvješća uključe podaci o počiniteljima obiteljskog nasilja i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu i njihovo procesuiranje u okviru institucije.

Sastanak pravobraniteljice s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Šibensko-kninske županije

Sibenik12082020Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sastala se u Šibeniku s predsjednicom Povjerenstva za ravnopravnost spolova Šibensko-kninske županije, Zdenkom Bilušić, zamjenikom predsjednice Povjerenstva, Antom Rakićem, članicom Povjerenstva Renatom Jurić Paić i Mirkom Škarica, predsjednikom Županijskog tima za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Opširnije...

Sudjelovanje na 36. sjednici Odbora za ravnopravnost spolova

hsPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sudjelovala je na 36. sjednici Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora u svojstvu podnositeljice izložila prijedlog odluke o imenovanju Kristijana Keveševića zamjenikom pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Nakon predstavljanja dosadašnjih aktivnosti predloženog kandidata na području zaštite i promicanja ljudskih prava te kratke rasprave, Odbor za ravnopravnost spolova je jednoglasno prihvatio prijedlog odluke. Pored navedenog, Odbor za ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Opširnije...

Zakon o strancima raspravljen na Odboru za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora

hsPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sudjelovala je na 35. Sjednici Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora na kojem je raspravljano o Prijedlogu Zakona o strancima (dalje: Prijedlog). Pravobraniteljica se uključila u raspravu osvrnuvši se na nekoliko ključnih pitanja vezano za Prijedlog Zakona iz aspekta ravnopravnosti spolova. Kao prvo, čl. 64 navedenog Prijedloga ne smatra životne partnere i neformalne životne partnere članovima obitelji. S tim u vezi, dok se privremeni boravak odobrava državljaninu treće zemlje koji namjerava boraviti ili boravi u RH u svrhu, između ostaloga, spajanja obitelji kao i u svrhu životnog partnerstva, stalni boravak se, za razliku od privremenog, ne može odobriti životnom ili neformalnom životnom partneru hrvatskog državljanina jer se ne smatraju članovima obitelji.  

Opširnije...

Pravobraniteljica sudjelovala na tematskoj sjednici saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu

Odborzaobrazovanje10veljacePravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sudjelovala je na 60. (tematskoj) sjednici Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora. Tema sjednice, organizirane povodom Dana sigurnijeg interneta, bila je „Odrastanje u digitalnom dobu: Djeca i odrasli pred novim izazovima“. Pravobraniteljica se u svom izlaganju osvrnula na prisutnost govora mržnje prema ženama te spolnim i rodnim manjinama budući da je, sukladno svojim nadležnostima, a temeljem rada po pritužbama građana i građanki ili vlastitih inicijativa, uočila kako nasilje na društvenim mrežama u velikom broju slučajeva ima rodni predznak, odnosno da su žene često žrtve vrijeđanja, govora mržnje i javnog sramoćenja.

Opširnije...

Sudjelovanje na 37. sjednici saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

SABORPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je na 37. sjednici Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora, održanoj 23. siječnja 2020. godine. Na sjednici Odbora razmatrani su Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2018. godinu, Izvješće Republike Hrvatske prema Univerzalnom periodičkom pregledu Vijeća za ljudska prava, Godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za 2018. godinu te imenovanje članova Povjerenstva za rad po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Opširnije...

Sudjelovanje na 33. sjednici Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora

hsPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sudjelovala je na 33. sjednici Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora s dnevnim redom razmatranja Izvješća o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2018. i Izvješća o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2018. Nakon što su predstavnici Ministarstva pravosuđa i Agencije i Vijeća za elektroničke medije ukratko predstavili rad u 2018., Pravobraniteljica se uključila u raspravu. Vezano za prvu točku osvrnula se na uvjete u života u Kaznionici Lepoglava i u Kaznionici i odgojnom zavodu u Požegi, koje je osobno obišla, te za edukacije i treninge koje provodi za zatvorsko osoblje. vezano za spolno uznemiravanje na radnom mjestu (u okviru temeljnog tečaja za vježbenike/ce i službenike/ce pravosudne policije), ravnopravnost spolova (polaznike/ce temeljnog tečaja Uprave za zatvorski sustav i probaciju) te postupanje prema transrodnim osobama u zatvorskom sustavu (za voditelje i voditeljice zatvorskih Odjela tretmana i osiguranja te probacijskim službenicima i službenicama).

Opširnije...

32. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora

hsU Hrvatskom saboru održana je 32. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova na kojoj su razmatrani Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona i Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. U svojstvu predstavnika predlagatelja, prijedloge je obrazložila Vedrana Šimundža-Nikolić, pomoćnica ministra pravosuđa, osvrnuvši se na razlike u konačnim prijedlozima spram verzija u prvom čitanju pred Hrvatskim saborom. S obzirom da je Ministarstvo pravosuđa u međuvremenu zaprimilo pismo Europske komisije u kojem se ukazuje na potrebu dodatnog usklađivanja Kaznenog zakona s Direktivom 2011/93/EU o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije, predmet Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona je i usklađivanje definicije dječje pornografije s odredbama Direktive te propisivanje značenje izraza „pornografska predstava“.

Opširnije...

Sjednica Odbora za ravnopravnost spolova "Sigurne kuće: jučer, danas, sutra"

saborZgradaPovodom obilježavanja 25. studenoga - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sudjelovala je na 31. sjednici Odbora za ravnopravnost spolova koja je održana u Hrvatskom saboru na temu "Sigurne kuće: jučer, danas, sutra". Pravobraniteljica je u raspravi spomenula kako je 2011., 2015. i 2018. provela istraživanja čiji su rezultati pokazali da 21 županija, uključujući i Grad Zagreb, u prosjeku izdvaja 0,01-0,16% budžeta te da u 5 godina nije došlo do vidljivih pomaka. Naglasila je odgovornost i obvezu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema rodnom budžetiranju što uključuje i izdvajanje sredstava za financiranje rada sigurnih kuća na lokalnim razinama. Namjera je tematske sjednice predstaviti dosadašnja postignuća u osiguravanju sigurnog smještaja za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji te primjere dobre prakse, odnosno iskustva skloništa za žrtve nasilja u obitelji.

Opširnije...

Sudjelovanje na sjednici saborskog Odbora za ravnopravnost spolova

OdborRSstudeniU Hrvatskom saboru održana je 30. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova na kojoj su razmatrani Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. te Konačni prijedlog Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. Na sjednici je, kao predstavnik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu: Pravobraniteljica), sudjelovao Kristijan Kevešević, pravni savjetnik Pravobraniteljice, koji je u raspravi izložio stajališta Pravobraniteljice vezana uz izmjene i dopune Kaznenog zakona i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

Opširnije...

Pravobraniteljica u Koprivnici na Festivalu žena iz ruralnih područja

festivalruralnihplakatPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, odazvala se na poziv Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije da se pozdravnim govorom obrati sudionicama i gostima i gošćama Festivala žena iz ruralnih područja županije. Festival je organiziralo županijsko Povjerenstvo za ravnopravnost spolova  u suradnji s Udrugom žena iz ruralnih područja, a suorganizator i domaćin  bio je Grad Koprivnica. 

Opširnije...

Sudjelovanje na sjednici Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

odborljp1206U Hrvatskom saboru održana je 32. sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora na kojoj se raspravljalo o prosvjednom skupu protiv romske nacionalne u Čakovcu održanog dana 1.06.2019. i najavljenom kontraprosvjedu, o Izvješću o radu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2017. te o Izvješću o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u državnom proračunu za 2017. Ispred institucije Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova na Odboru su bili prisutni pravni savjetnici Pravobraniteljice, Gordana Gradinščak-Kovačević i Kristijan Kevešević, koji su sudjelovali u raspravi o izvješću DORH-a za 2017. godinu.

Opširnije...

Predstavljanje Studije o rodnoj osjetljivosti Proračuna Grada Zagreb

rodniprorZGPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sudjelovala je na 26. sjednici Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba na kojoj je predstavljena Studija o rodnoj osjetljivosti Proračuna Grada Zagreba koju je izradila doc.dr.sc Ana Marija Sikirić. Pravobraniteljica je nakon predstavljanja rezultata studije istaknula kako joj je izuzetno drago što je studiju izradila upravo doc.dr.sc. Sikirić koja je bila i jedna od suradnica na EU projektu "Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života", kojeg je Pravobraniteljica bila nositeljica te da je navedena studija svojevrsna dodana vrijednost tom projektu koji je završio 2018.

Opširnije...

Okrugli stol "Pravo žene na izbor"

saborZgradaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić pozvana je da sudjeluje na okruglom stolu „Pravo žene na izbor“ koji je održan u Hrvatskom saboru u organizaciji stranke Demokrati. Tema okruglog stola bio je Prijedlog Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece, s konačnim prijedlogom Zakona koji je izmjena istoimenog zakona iz 1978. godine. Pravobraniteljica je u svom izlaganju istaknula da podržava javnu raspravu o potrebi donošenja novijeg i usklađenog zakona sa standardima i zakonodavnim rješenjima u većini država članica EU, nema značajnih primjedbi na sadržaj prijedloga zakona te da bi reagirala u slučaju kršenja načela ravnopravnosti spolova i eventualnih restrikcija prava žena na reproduktivno zdravlje.

Opširnije...

Pripreme za okrugli stol na temu prevencije nasilničkog ponašanja i seksualnog uznemiravanja u sportu

Sastanak 21.1.2019U uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova održan je sastanak s dionicima uključenim u organizaciju i provedbu okruglog stola koji će se održati u Hrvatskom saboru 29. siječnja 2019. pod nazivom ,,Prevencija nasilničkog ponašanja i seksualnog uznemiravanja u sportu“, u organizaciji Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Pravobraniteljice za djecu i Hrvatskog sabora.

Opširnije...

Više članaka ...

 1. Sudjelovanje na sjednici Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba
 2. Sastanak s koordinatoricom za ravnopravnost spolova Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
 3. Sudjelovanje na tematskoj sjednici „Uznemiravanje na radnom mjestu“ Povjerenstva za ravnopravnost spolova Bjelovarsko-bilogorske županije
 4. Sastanak s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije
 5. Tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova o nasilju nad ženama s invaliditetom
 6. 7. Festival žena iz ruralnih područja Koprivničko-križevačke županije
 7. Pravobraniteljica na sjednici Povjerenstva za ravnopravnost spolova Dubrovačko-neretvanske županije
 8. Okrugli stol „Ravnopravnost žena i muškaraca na tržištu rada“
 9. Pravobraniteljica u Slavonskom Brodu
 10. Pravobraniteljica na tematskoj sjednici Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o Istanbulskoj konvenciji
 11. Održana zajednička tematska sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba
 12. Održana sjednica saborskog Odbora za ravnopravnost spolova
 13. Saborski Odbor raspravljao o statusu i pravima transrodnih osoba u Republici Hrvatskoj
 14. Predstavljeno Godišnje izvješće o radu DORH-a
 15. Tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora
 16. Sastanak s predsjednicom Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije
 17. Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama održana tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora
 18. Tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora o položaju žena s invaliditetom
 19. Tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova o ravnopravnom roditeljstvu
 20. Posjeta pravobraniteljice Krapinsko-zagorskoj županiji