Politička participacija

Rodna analiza parlamentarnih izbora 2020.

izbori2020Pored ranije objavljene medijske analize, Pravobraniteljica objavljuje i rodnu analizu izbora zastupnica/ka u Hrvatski sabor 2020. Analiza je dostupna u privitku.

Analiza rezultata izbora zastupnika i zastupnica u Hrvatski sabor 2015.

Prema konačnim službenim rezultatima izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, koje je Državno izborno povjerenstvo objavilo 23.11.2015., na izborima je bilo kandidirano 957 žena i 1.354 muškaraca (ukupno 2.311), odnosno 41,4% žena i 58,6% muškaraca. To je do sada najveći udio žena među kandidatima/kinjama na parlamentarnim izborima. 

U 8. saziv Hrvatskog sabora naposljetku su izabrane 23 žene i 128 muškaraca, ili 15,2% žena i 84,8% muškaraca. Nakon što je dio izabranih zastupnika svoj mandat stavio u mirovanje zbog drugih dužnosti koje obnašaju (ministri, župani, gradonačelnici…), njihova mjesta su zauzeli njihovi/e zamjenici/e, od kojih dio čine žene pa početni sastav 8. saziva Hrvatskog sabora: 31 zastupnica i 120 zastupnika, ili 20,5% žena i 79,5% muškaraca.

Analiza seksizma i spolnih stereotipa u predsjedničkoj kampanji 2014

Analiza predizborne predsjedničke kampanje 2014./2015. pokazala je da je seksizma i spolnih stereotipa u izjavama pojedinaca/ki i u medijskoj prezentaciji bilo prije početka kampanje, za vrijeme trajanja te da se s takvom praksom nastavilo i po završetku kampanje tj. izborom predsjednice. U cjelovitoj Analizi konkretni primjeri su grupirani u referentne podnaslove kojima Pravobraniteljica ponovo želi skrenuti pozornost na političku retoriku i medijsku praksu koja se temelji na seksizmu ili spolnim stereotipima, a koju smatra neprihvatljivom i na koju uporno upozorava i medije i zastupnike i zastupnice u Hrvatskom saboru i širu javnost. Konkretni primjeri seksističke predizborne retorike pokazali su seksističke trendove koji se nisu mnogo promijenili tijekom godina i koji su uočljivi svaki puta kada je žena na mjestu odlučivanja visoke političke razine.

Analiza lokalnih izbora 2013.

Pravobraniteljica je izradila analizu o spolnoj zastupljenosti na lokalnim izborima. Prvi krug izbora proveden je 19. svibnja 2013., a drugi krug 02. lipnja 2013. Izvore sekundarno dobivenih podataka predstavljali su rezultati lokalnih izbora koje je službeno objavilo Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske i statistički podaci Državnog zavoda za statistiku objavljeni na njihovim internetskim stranicama, dok su podaci analizirani metodama deskriptivne statističke analize.

Izbori za Europski parlament - 2013.

Pravobraniteljica je izradila analizu o spolnoj zastupljenosti na kandidacijskim listama za izbore članova/ica u Europski parlament. Izvori sekundarno dobivenih podataka predstavljali su rezultati lokalnih izbora koje je službeno objavilo Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske objavljeni na njihovim internetskim stranicama, dok su podaci analizirani metodama deskriptivne statističke analize.

Izbori za Hrvatski sabor 2011.

Prilikom utvrđivanja i predlaganja liste kandidata/tkinja, Zakon o ravnopravnosti spolova iz 2008. je za političke stranke uveo odredbu koja propisuje spolno uravnoteženu zastupljenost, definiranu kao sudjelovanje osoba oba spola, pri čemu zastupljenost jednog spola ne pada ispod 40%. Budući da će tek od sljedećeg izbornog ciklusa političke stranke imati izričitu zakonsku obvezu izraditi i implementirati sustav pozitivnih mjera, kojima će osigurati spolno uravnoteženo sudjelovanje žena na izbornim listama, čak dvije trećine političkih stranaka se nije držalo propisane kvote prilikom slaganja kandidacijskih listi za parlamentarne izbore 04.12.2011. Od 313 kandidacijskih listi, 37,70% su imale više od 40% kandidatkinja, a 62,30% listi imalo je manje od 40% kandidiranih žena.

Attachments:
Download this file (Parlamentarni izbori 2011.pdf)Parlamentarni izbori 2011.pdf[ ]522 Kb

Analiza lokalnih izbora 2009.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je provela rodnu analizu kandidacijskog procesa i rezultata lokalnih izbora za članove/članice općinskih i gradskih vijeća te županijskih skupština i Gradske skupštine grada Zagreba (predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave), te župana/županica, gradonačelnika/gradonačelnica i općinskih načelnika/načelnica (nositelja/nositeljica izvršnih ovlasti u jedinicama lokalne i regionalne samouprave). Izbori su u prvom, drugom i trećem krugu održani 17. 5.2009. , 31.5.2009 i 14.6.2009.

Analiza lokalnih izbora 2005.

Izbori za članove/članice predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave održani su 15. svibnja 2005. godine temeljem Odluke o raspisivanju izbora za članove/ice predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 46/05). Pravobraniteljica je pratila izbore vezano za promicanje načela ravnopravnosti spolova.

Attachments:
Download this file (LOKALNI IZBORI 2005.pdf)LOKALNI IZBORI 2005.pdf[ ]2139 Kb
Opširnije...