Obrazovanje

Istraživanje: Uvjeti i način rada studentskih pravobranitelja/ica na visokim učilištima u RH, 2014.

Pravobraniteljica je u 2014. godini u području obrazovanja provela istraživanje o uvjetima i načinu rada studentskih pravobraniteljca/ica na visokim učilištima u RH. Istraživanje je dio Izvješća o radu za 2014. Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Istraživanje: Eksperimentalno provođenje Građanskog odgoja i obrazovanja u šk. god. 2012./2013. iz rodne perspektive, 2013.

Pravobraniteljica je u 2013. godini u području obrazovanja provela istraživanje o eksperimentalnom provođenju građanskog odgoja i obrazovanja. Istraživanje je dio Izvješća o radu za 2013. Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Istraživanje: Rodni aspekt u udžbenicima prirode i društva, prirode i biologije za osnovne škole, 2013.

Pravobraniteljica je u 2013. godini u području obrazovanja provela istraživanje udžbenika prirode i društva, prirode i biologije za osnovne škole. Istraživanje je dio Izvješća o radu za 2013. Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Istraživanje: Rodni aspekt u udžbenicima etike za srednje škole, 2012.

Pravobraniteljica je u 2012. godini u području obrazovanja provela istraživanje  udžbenika etike za srednje škole. Istraživanje je dio Izvješća o radu za 2012. Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Istraživanje: Rodni aspekt u udžbenicima vjeronauka za osnovne i srednje škole, 2012.

Pravobraniteljica je u 2012. provela istraživanje: rodni aspekt u udžbenicima vjeronauka za osnovne i srednje škole. Istraživanje je dio Izvješća o radu za 2012. Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Rodna analiza udžbenika povijesti - 2010.

Prateći provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), pravobraniteljica je u 2010. godini provela rodnu analizu osnovnoškolskih udžbenika povijesti temeljenu na odredbama međunarodnih i nacionalnih dokumenata i zakona. Cilj analize bio je utvrditi usklađenost osnovnoškolskih udžbenika iz povijesti sa zahtjevima politike rodno osjetljivog obrazovanja. Provedena je kvantitativna i kvalitativna analiza sadržaja udžbenika povijesti i svih pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava (ukupno 32). Analiza je objavljena u Izvješću o radu pravobraniteljice za 2010. godinu.

Rodna analiza udžbenika hrvatskog jezika i književnosti - 2007.

Imajući u vidu Nastavni plan i program za osnovne škole, koji je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa donijelo 2006., a koji navodi da „učenike i učenice treba osposobiti za razumijevanje i otkrivanje svijeta u kojemu žive, razumijevanje prošlosti i sadašnjosti u svijetu prirode i društva, čovjekovom odnosu prema prirodi i društvu, ljudskom stvaralaštvu, materijalnim i duhovnim vrjednotama, te međuljudskim odnosima“ (str. 10) te da „nastava hrvatskoga jezika omogućuje učenicima i učenicama stjecanje znanja, vještina, sposobnosti, stajališta, vrijednosti i navika koje pridonose njihovu osobnom razvoju i omogućuju im aktivno sudjelovanje u društvu“ (str. 25), Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova provela je 2007. godine analizu udžbenika iz rodne perspektive na temelju međunarodnih i nacionalnih dokumenata i zakona.

Zaštita od neželjenog ponašanja na Sveučilištu - 2006.

U 2006. Pravobraniteljica je u suradnji s Centrom za ženske studije organizirala anketiranje studentica i studenata Sveučilišta u Zagrebu o zaštiti dostojanstva i zaštiti od spolnog uznemiravanja na Sveučilištu. 12.000 letaka „Za dostojanstveno studiranje“ podijeljeno je u razdoblju od 5. do 13. prosinca 2006. godine studentima i studenticama na 21 zagrebačkom fakultetu, i ispred pet studentskih domova i Studentskog centra. Primarni cilj letka bilo je osvješćivanje studentske populacije o oblicima uznemiravanja i spolnog uznemiravanja relevantnim zakonskim odredbama i mehanizmima za zaštitu od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja. Drugi cilj istraživanja bio je uvid u razinu osviještenosti i osjetljivosti studentske populacije na različite oblike spolnog uznemiravanja i poznavanje relevantnih zakonskih odredbi i mehanizama za zaštitu od takve vrste diskriminacije.