Rad i zapošljavanje

Korištenje prava na stanku za dojenje djeteta, 2015.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i udruga Roditelji u akciji - RODA proveli su zajedničko istraživanje na temu „Korištenje prava na stanku za dojenje djeteta“. Imajući u vidu podatke o tome da se pravo na stanku za dojenje djeteta koristi u relativno malom obimu, specifičan cilj istraživanja je bio prikupiti iskustva žena (zaposlenica-majki) koje koriste ili su koristile pravo na stanku za dojenje djeteta, kao i žena koje nisu koristile to pravo, a sve kako bi se prikupili podaci i saznanja o mogućim problemima i poteškoćama u korištenju navedenog prava. Jedan od općih ciljeva istraživanja je bio usklađenje obiteljskog i poslovnog života te ravnopravna podjela roditeljskih uloga.

Istraživanja o zastupljenosti žena i muškaraca na upravljačkim pozicijama u trgovačkim društvima, 2014.

Pravobraniteljica je u okviru Progress-projekta „Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja“ provela dva istraživanja o zastupljenosti žena i muškaraca na upravljačkim pozicijama u poslovnim subjektima na hrvatskom tržištu; jedno je provedeno na uzorku od 500 trgovačkih društava koji su prema rang listi Fina-e po prihodima iz 2012. predstavljali najuspješnija hrvatska trgovačka društva, a drugo na uzorku od 100 trgovačkih društava koji su prema prihodima ostvarili najuspješnije rezultate u proteklim godinama. Ciljevi istraživanja bili su ustanoviti udio žena i muškaraca (zastupljenost, stupanj uravnoteženosti) na upravljačkoj razini, koju čine upravno tijelo (uprava i upravni odbor) i nadzorni odbor.

Istraživanje o položaju trudnica i majki s malom djecom na tržištu rada, 2012.

Istraživanje: Položaj trudnica i majki s malom djecom na tržištu rada, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova provela je u 2012. godini u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Udrugom Roda. Cilj istraživanja je uvid u iskustvo žena koje pokušavaju osigurati pristup tržištu rada ili aktivno sudjelovati na tržištu rada za vrijeme svoje trudnoće, odnosno u razdoblju neposredno nakon poroda u kojem su brinule za malu djecu (rodiljni period) i prvo je ovakve vrste u Republici Hrvatskoj.

Opširnije...

Zastupljenost žena i muškaraca na rukovodećim i upravljačkim pozicijama - 2011.

Koristeći svoje ovlasti iz čl.19. Zakona o ravnopravnosti spolova, pravobraniteljica je u 2011. odlučila provesti istraživanje o zastupljenosti žena na rukovodećim pozicijama, odnosno u upravnim i nadzornim tijelima poslovnih subjekata koji posluju na tržištu Republike Hrvatske. Očitovanja je dostavilo 428 trgovačkih društava (85,6% od 500 kojima je upućen dopis). Postoji cijeli niz razloga koji opravdavaju provođenje ovako definiranog istraživanja, od kojih su tri od posebne važnosti: podzastupljenost žena kao pokazatelj nejednakog položaja žena, postojanje obveze poduzimanja mjera pozitivne akcije radi unaprjeđivanja uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca na tržištu rada te zahtjevi koji za Republiku Hrvatsku proizlaze iz pravne stečevine Europske unije.

Opširnije...

Istraživanje uzroka jaza u plaćama - 2010.

Pravobraniteljica je u razdoblju od listopada do prosinca 2010. godine provela istraživanje sustava plaća u nekoliko uglednih hrvatskih poduzeća. Istraživanje je bilo motivirano vrlo slabom pozornošću koja se u javnosti posvećuje problemu jaza u plaćama koje žene i muškarci ostvaruju za rad jednake vrijednosti, a posebno paušalnim ocjenama koje se često pojavljuju u javnosti kako je jaz u plaćama rezultat namjerne izravne diskriminacije tj. sustavne prakse poslodavaca da žene i muškarce plaćaju različito za isti posao. Ovako simplificirani pristup problemu jaza u plaćama odvraća pozornost od stvarnih uzroka jaza i time otežava razvoj mjera koje bi trebalo poduzeti kako bi se stalo na kraj jednom od najozbiljnijih i najtvrdokornijih oblika nejednakosti žena u hrvatskom društvu.

Attachments:
Download this file (Istrazivanje jaza u placama 2010.pdf)Istrazivanje jaza u placama 2010.pdf[ ]335 Kb
Opširnije...

Analiza kolektivnih ugovora - 2009.

2009. godine Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova provela je analizu kolektivnih ugovora s aspekta ravnopravnosti spolova, jednakih mogućnosti i uravnoteženja privatnog i poslovnog života  kako bi se dobio uvid u provedbu čl. 11. st. 6. Zakona o ravnopravnosti spolova. Tim člankom je propisana obveza socijalnih partnera koji su, prilikom kolektivnog pregovaranja i u kolektivnim ugovorima svih razina, dužni poštivati odredbe ZORS-a i mjera za uspostavljenje ravnopravnosti spolova. Iako je ova obveza propisana zakonom stupila na snagu 15. srpnja 2008. godine, već samom idejom promicanja, usuglašavanja i ugovaranja prava stranaka, a ujedno i prava pojedinačnih radnika kroz kolektivne ugovore, socijalni partneri su trebali biti vođeni postulatima ravnopravnosti spolova i zabrane diskriminacije i prije stupanja na snagu navedene odredbe.

Attachments:
Download this file (Analiza kolektivnih ugovora 2009.pdf)Analiza kolektivnih ugovora 2009.pdf[ ]374 Kb
Opširnije...

Zaštita žena od neželjenog ponašanja na radnom mjestu, 2005.

U razdoblju od  srpnja do prosinca 2005. godine na uzorku od 1.598 žena iz svih dijelova Hrvatske provedeno je istraživanje Pravbraniteljice za ravnopravnost spolova RH i Ženske sekcije Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) pod nazivom „Zaštita žena od neželjenog ponašanja na radnom mjestu“. Tiskani upitnik s letkom  distribuiran je posredstvom sindikalnih aktivistica te sindikalnih povjerenika/ca SSSH, a u prilogu je dostavljeno službeno pismo SSSH koje su supotpisale predsjednica sindikata te predsjednica Ženske sekcije. 

Opširnije...