Obiteljsko nasilje

Održan prvi sastanak tijela za nadgledanje ubojstava žena – Femicide Watch

FemicideWatch logo1U uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova održan je prvi sastanak Promatračkog tijela za sveobuhvatno nadgledanje, prikupljanje podataka, analizu i izvještavanje o slučajevima ubojstava žena – Femicide Watch.

U svojstvu članova promatračkog tijela, sastanku je prisustvovala viša upravna savjetnica Ministarstva pravosuđa Renata Kordić, policijska službenica za prevenciju Ureda glavnog ravnatelja policije Maria Goatti, predstavnica Visokog prekršajnog suda, sutkinja Branka Žigante Živković, predstavnica udruge civilnog društva Ženska soba – centar za seksualna prava Maja Mamula i tajnik tijela, pravni savjetnik pravobraniteljice, Nebojša Paunović.

Opširnije...

ISTRAŽIVANJE o osobnim odnosima djeteta s odvojenim roditeljem u slučajevima obiteljskog nasilja, 2015.

Jedno od uvijek aktualnih pitanja u području roditeljske skrbi svakako predstavljaju osobni odnosi djeteta s odvojenim roditeljem te stoga navedenoj problematici Pravobraniteljica kontinuirano posvećuje posebnu pažnju (provedena dva istraživanja iz područja roditeljske skrbi: "Istraživanje o poteškoćama u ostvarivanju susreta i druženja djeteta s roditeljem s kojim dijete ne živi", 2014."Istraživanje o ovršnim postupcima radi predaje djeteta roditelju s kojim će živjeti i o ovršnim postupcima radi ostvarivanja susreta i druženja roditelja s djetetom", 2014., oba objavljena u Izvješću o radu za 2014.). Imajući u vidu pritužbe zaprimljene iz ovoga područja tijekom 2015., Pravobraniteljica je navedenu problematiku odlučila ispitati i u slučajevima u kojima postoji obiteljsko nasilje.

Istraživanje o načinima medijskog izvještavanja o nasilju nad ženama i nasilju u obitelji, 2013.

Pravobraniteljica je u razdoblju od 02.07.-16.09.2013. provela istraživanje u svrhu provjere načina na koji mediji izvještavaju o nasilju nad ženama, odnosno obiteljskom nasilju. Praćeni su tiskani mediji i Internet portali, a u navedenom razdoblju prikupljeno je ukupno 88 članaka.

Načini financiranja skloništa za žrtve obiteljskog nasilja - 2011.

Sustavno prateći provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa koji se tiču financiranja skloništa za žrtve nasilja u obitelji, te imajući u vidu dosadašnja saznanja o toj problematici, Pravobraniteljica je u okviru svojih nadležnosti tijekom 2011. provela analizu načina financiranja rada skloništa za žrtve nasilja u obitelji sa ciljem stvaranja podloge za što kvalitetnije praćenje provedbe navedenog cilja i mjere Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011.do 2016. godine. U cilju provedbe navedene analize, pravobraniteljica je od 19 skloništa za žrtve nasilja u obitelji (a koja podrazumijevaju autonomna skloništa, domove za odrasle osobe i djecu žrtve nasilja, te obiteljske centre i crkvena savjetovališta s prihvatnim centrima), kao i od 15 gradova i županija na čijem području se nalaze predmetna skloništa, zatražila dostavu određenih podataka vezanih za njihovo financiranje u 2011.

Iskustva žena žrtava obiteljskog nasilja s radom državnih tijela - 2010.

2010. godine, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je u suradnji s Autonomnom ženskom kućom Zagreb i 10 drugih nevladinih organizacija za pomoć ženama žrtvama nasilja u obitelji, pokrenula i provela istraživanje iskustava žena koje su se zbog nasilja u obitelji obratile državnim tijelima. Ovaj istraživački projekt predstavlja empirijsku evaluaciju rada državnih tijela u slučajevima obiteljskog nasilja prema ženama, a izvor podataka bile su same žrtve.

Opširnije...