sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

4. 11. - EU obilježava Dan jednakih plaća

equalpaydayU EU žene zarađuju oko 16% manje od muškaraca, što znači da simbolično od 4.11. do kraja godine rade besplatno. Stoga 4.11. Europska komisija obilježava kao Dan jednakih plaća (Equal Pay Day), dan kada se ukazuje na rodni jaz u plaćama, a posljedično i mirovinama. Što se tiče stanja u Hrvatskoj, prema dostupnim podacima Državnog zavoda za statistiku muškarci su u 2018. prosječno mjesečno zaradili 8.837kn, a žene 7.711kn što ukazuje na prosječni jaz u plaćama od 12,74%. Uzroci nejednakih plaća su višestruki, a uključuju činjenicu da žene češće rade u nepunom radnom vremenu, da rade u slabije plaćenim sektorima, da se pri napredovanju suočavaju sa staklenim stropom te da češće moraju preuzimati odgovornost za obiteljske i kućanske obveze. 

Dugoročna posljedica jaza u plaćama je produbljenje jaza u mirovinama. Prosječna mirovina u Republici Hrvatskoj (2018.) iznosila je 2.618,81 kn. Promatrano po spolu, prosječna mirovina muškaraca iznosila je 2.964,87 kn, dok je prosječna mirovina žena iznosila 2.326,14 kn. Jaz u mirovini iznosi 21,54%. Na razini Europske unije, prema podacima Eurostata, jaz u mirovinama iznosi 29,1%.

Jaz u plaćama i nedostatak transparentnosti plaća je tematika koja je u posljednje vrijeme u posebnom fokusu Europske komisije. Nedavno, 28.10.2020., predložena je Direktiva o minimalnim plaćama u EU, koja će imati utjecaja i na smanjenje rodnog jaza u plaćama.

Također, Povjerenica za jednakost Helena Dalli je u svojem obraćanju (početkom 2020.) u Europskom parlamentu istaknula da je jednakost u plaćama jedan od ključnih principa nove Strategije EU za ravnopravnost spolova 2020.-2025., prema kojoj će Europska komisija do kraja 2020., predstaviti obvezujuće mjere vezane uz transparentnost plaća.

Pored navedenog, treba naglasiti da je (tijekom 2019.) Europska unija značajno unaprijedila pravni okvir vezan uz područje zapošljavanja i položaja na tržištu rada. Slijedeći načela Europskog stupa socijalnih prava, Europski parlament i Vijeće usvojili su Direktivu 2019/1158 o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU i Direktivu 2019/1152 o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji, dok je Vijeće Europske unije donijelo Preporuku o pristupu radnika/ca i samozaposlenih osoba socijalnoj zaštiti.

U svrhu ukazivanja na problematiku i podizanje svijesti o nejednakim plaćama Pravobraniteljica provodi EU projekta „Jednaka prava-jednake plaće-jednake mirovine“ – Širenje opsega implementacije akcija i zakonskih standarda rodne ravnopravnosti s ciljem dostizanja rodne ravnopravnosti i sprječavanja siromaštva u Hrvatskoj, koji traje od 1. listopada 2018. do 31.prosinca 2020.

Više informacija o EU Danu jednakih plaća: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/equal-pay-day_en

Više informacija o projektu „Jednaka prava-jednake plaće-jednake mirovine“: https://gppg.prs.hr/