sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Izvješća o RH

Izvješće Svjetskog gospodarskog foruma o ravnopravnosti spolova

GGI WEFSvjetski gospodarski forum čiji je partner Nacionalno vijeće za konkurentnost, objavilo je „Izvješće o ravnopravnosti spolova 2020.“ (Global Gender Gap Report) koje prati jaz između žena i muškaraca u četiri područja: gospodarstvo, obrazovanje, zdravlje i očekivano trajanje života i omjer rođenih po spolu te političko osnaživanje - zastupljenost u strukturama odlučivanja. Prema ovogodišnjem Izvješću koje obuhvaća 153 zemlje, Hrvatska se nalazi na 60. mjestu. Prošle godine bila je na 59. mjestu kao i 2015. Najbolje rangirana bila je 2007. godine kada je zauzimala 16. mjesto od 128 zemalja.

Opširnije...

Izvješće State Departmenta o ljudskim pravima za 2018.

human-rightsU nedavno objavljenom Izvješću State Departmenta o ljudskim pravima u RH za 2018. u poglavljima 6 i 7, navodi se nekoliko podataka iz Izvješća o radu za 2017. Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, a odnose se na problematiku seksualnog uznemiravanja, odnosno strah žrtava da prijavljuju takav oblik diskriminatornog ponašanja, te na diskriminaciju žena pri zapošljavanju, između ostaloga u odnosu na plaću, promaknuće na rukovodeće i menadžerske funkcije te situaciju u kojoj su većina na niže plaćenim položajima.

Opširnije...

Izvješće State Departmenta o ljudskim pravima u RH za 2016.

human-rightsU Izvješću State Departmenta o ljudskim pravima u RH za 2016. u poglavlju 6, navode se podaci i izvješća Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova vezano za upozorenja o dvostrukim uhićenjima u slučajevima obiteljskog nasilja kada policija privodi oba supružnika. Vezano za seksualno uznemiravanje navodi se da Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ponavlja zabrinutost zbog toga što žrtve seksualnog uznemiravanja odustaju od prijava zbog straha od osvete. Izvješće navodi i podatak Pravobraniteljice da se najviše individualnih pritužbi žena odnosi na rad i socijalnu sigurnost, nakon toga na slučajeve nasilja u obitelji te pritužbe na pravosuđe. Pritužbe građana i građanki su prvenstveno usmjerene na tretman državnih tijela i drugih pravnih osoba, a ne toliko na pojedince.

Opširnije...

Prema izvješću Svjetskog gospodarskog foruma za 2016. Hrvatska rangirana najlošije do sada

GGI WEFSvjetski gospodarski forum jučer je objavio novo izdanje publikacije The Global Gender Gap Report, koju izdaje jedanput godišnje. U ovogodišnjem izdanju koje se odnosi na 2016. godinu, Republika Hrvatska je prema Global Gender Gap Indeksu rangirana najlošije do sada – nalazi se 68. mjestu od 144 zemlje svijeta.

Opširnije...

Izvješće State Departmenta o ljudskim pravima u Hrvatskoj za 2015.

humanrightsreport2015Američki State Department objavio je izvješće o ljudskim pravima za 2015. koje donosi pregled stanja ljudskih prava u 199 zemalja svijeta. U dijelu koje se odnosi na Republiku Hrvatsku, Izvješće  se, između ostalog, poziva i na podatke Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u područjima iz nadležnosti. U poglavlju 6. se zaključuje da je nasilje nad ženama i dalje problem te se navode podaci Pravobraniteljice vezano za činjenicu da u slučajevima nasilja u obitelji policija redovito privodi i zadržava na ispitivanju oba supružnika. Vezano za spolno uznemiravanje pozivaju se na zabrinutost koju Pravobraniteljica ponavlja vezano za žrtve spolnog uznemiravanja koje odustaju od prijava zbog straha od osvete.

Opširnije...

Izvješće o stanju ljudskih prava U.S. State Departmenta

US State DepartmentU svom godišnjem Izvješću o zaštiti ljudskih prava u Hrvatskoj za 2014. U.S. State Department je u najozbiljnija kršenja ljudskih prava u Hrvatskoj tijekom 2014. godine između ostalog uvrstio društvenu diskriminaciju i slučajeve nasilja usmjerene prema ženama odnosno sporadično nasilje usmjereno prema osobama istospolne seksualne orijentacije te transseksualnim i transrodnim osobama.

Opširnije...

Hrvatska u 2014. prema Global Gender Gap Indeksu rangirana najlošije do sada

GGI WEFRepublika Hrvatska u ovogodišnjem izdanju Global Gender Gap Indeksa nalazi se na 55-om, do sada najlošije rangiranom mjestu od 2006. godine od kada Svjetski gospodarski forum mjeri standarde globalne (ne)ravnopravnosti spolova prema ekonomskim, političkim, obrazovnim i zdravstvenim kriterijima.

Opširnije...

Istraživanje UNDP-a o broju žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu na teritoriji Republike Hrvatske

undpsexviolUNDP je proveo istraživanje vezano za žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu. Na temelju rezultata objavio je da procjenjuje da je u Domovinskom ratu u RH seksualno nasilje pretrpjelo 2.200 osoba. Od tog broja 147 slučajeva je obrađeno, 36 je procesuirano na sudu, a doneseno je samo 15 presuda (Assessment of the number of sexual violence victims during Homeland War on the territory of the Republic of Croatia and optional forms of compensation and support to victims, UNDP, 2014.)

Izvješće State Departmenta o stanju ljudskih prava u RH za 2013.

statedeptAmerički State Department objavio je Izvješće o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj za 2013. godinu. Poglavlje 6. Diskriminacija, uznemiravanje i trgovina ljudima obuhvaća područja iz nadležnosti Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova: nasilje nad ženama i obiteljsko nasilje, seksualno uznemiravanje, reproduktivna prava, diskriminaciju temeljem trudnoće i materinstva i diskriminaciju i nasilje temeljem spolne orijentacije i rodnog identiteta. 

Vezano za obiteljsko nasilje, Izvješće State Departmenta navodi da je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova izvijestila kako tužiteljstvo i sudovi nerado predlažu ili određuju zaštitne mjere, naročito mjere udaljenja iz stana. Spominje i da je utvrdila da policiji nedostaje rodni senzibilitet jer podnosi optužne prijedloge i protiv počinitelja i protiv žrtve u slučajevima obiteljskog nasilja.

Opširnije...

RH na 49. mjestu u Indeksu jaza među spolovima Svjetskog gospodarskog foruma

GGR2013Svjetski gospodarski forum (The World Economic Forum) objavio je Global Gender Gap Indeks za 2013. godinu, prema kojem je Republika Hrvatska svrstana na 49. Mjesto od 136 zemalja. Svrha ovog globalnog indeksa jaza među spolovima je biti alatom za određivanje standarda i praćenja globalne neravnopravnosti spolova prema ekonomskim, političkim, obrazovnim i zdravstvenim kriterijima. RH je na 49. mjestu bila i prošle godine od 135 zemalja. Na vrhu se nalaze Island, Finska i Norveška, a na dnu Sirija, Čad, Pakistan i Jemen. U regiji je Austrija na 19. mjestu, a Slovenija je 38., a Srbija 42., osam mjesta bolje nego lani. Iza Hrvatske su Italija na 71., te Mađarska na 87. mjestu. Napominjemo da je indeks koncipiran tako da se fokusira na mjerenje jaza/razlike među spolovima u odabrana četiri područja, a ne na stupanj razvoja na tom području.

Opširnije...

State Department - Izvješće o stanju ljudskih prava

HRR2012U.S. Department of State objavio je Izvješće o stanju ljudskih prava za 2012. godinu. Vezano za našu zemlju, u Izvješću se u poglavlju 6. Diskriminacija, zlostavljanje i trgovanje ljudima spominju i podaci iz prakse ili ocjene stanja Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. U podpoglavlju koje se odnosi na položaj žena, vezano uz silovanja i obiteljsko nasilje spominju se izvješća pravobraniteljice za ravnopravnost spolova vezana uz sudske odluke o zaštitnim mjerama u slučajevima obiteljskog nasilja, te pozitivne ocjene policije u podršci žrtvama, ali istovremeno i primjedba o ograničenoj podršci skloništima, stručnom osposobljavanju ili financijskoj podršci žrvama obiteljskog nasilja. 

Opširnije...

Izvješće o ljudskim pravima u 2012. Ministarstva vanjskih poslova Velike Britanije

IzvjesceHumanRightsBritansko Ministarstvo vanjskih poslova objavilo je Godišnje izvješće o ljudskim pravima za 2012. Republika Hrvatska nije posebno uključena u zemlje na koje se izvješće odnosi, ali su uključena poglavlja koja su od značaja za pitanja ravnopravnosti spolova poput: ljudskih prava žena, prava LGBT zajednice te inicijativa za prevenciju seksualnog nasilja u oružanim sukobima. Unatoč napretku u području ravnopravnosti spolova tijekom proteklog stoljeća i dalje postoje prepreke postizanju pune ravnopravnosti zbog postojanja diskriminacije temeljem spola i nasilja nad ženama. Stoga su, stoji u Izvješću, rodna ravnopravnost i osnaživanje žena međunarodni prioriteti problematike ljudskih prava, a poseban fokus stavljen je na iskorjenjivanje nasilja nad ženama. 

Opširnije...

Hrvatska na 49. mjestu na Globalnom indeksu jaza među spolovima Svjetskog gospodarskog foruma

GGGRGlobal Gender Gap Indeks Svjetski gospodarski forum (The World Economic Forum) objavljuje od 2006., radi se za svaku godinu, a svrha mu je, kako sami navode, biti alatom za određivanje standarda i praćenja globalne neravnopravnosti spolova prema ekonomskim, političkim, obrazovnim i zdravstvenim kriterijima.
16. mjesto na kojem je Hrvatska bila rangirana 2007. bilo je najbolje mjesto. 2009. bila je na 54. mjestu od 134 zemlje, 2010. na 53., a 2011. na 50 mjestu od 135 zemalja. Ove godine Hrvatska se nalazi na 49. mjestu od 135 zemalja. Međutim, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova naglašava da ovo rangiranje samo po sebi ništa ne govori o ravnopravnosti spolova u Hrvatskoj u odnosu na druge zemlje koje su bolje ili lošije rangirane. Treba, naime, uzeti u obzir metodu koja se koristi u indeksiranju. Indeks je koncipiran tako da se fokusira na mjerenje jaza/razlike među spolovima u odabrana četiri područja, a ne na stupanj razvoja na tom području.

Opširnije...

Izvješće Amnesty Internationala o homofobiji

amnestyPravobraniteljica za ravnopravnost spolova sudjelovala je na press konferenciji povodom objavljivanja kratkog izvješća Amnesty Internationala pod nazivom „Failure to protect: homophobic and transphobic hate crimes in Croatia“. Izvješće je nastalo na temelju prikupljenih podataka i intervjua koje je istraživački tim Amnesty Internationala proveo u ožujku ove godine, a odnosi se na problem homofobije  i zločin iz mržnje.

Opširnije...