Stručna rasprava "Roditeljstvo i radna uloga"

roditeljstvoiradnaulogaWEBU organizaciji Pravobraniteljice za djecu, a radi unaprjeđenja potpore roditeljstvu u najboljem interesu djece, održana je stručna rasprava „Roditeljstvo i radna uloga“. Raspravom se željelo ukazati na probleme i izazove s kojima su suočeni zaposleni roditelji te identificirati načine na koje država, lokalna zajednica i poslovni sektor mogu roditeljima osigurati podršku u uravnoteženju roditeljske i radne uloge. Nakon uvodnog izlaganja pravobraniteljice za djecu, doc.dr.sc. Ivane Milas Klarić, izlaganja su održali prof.dr.sc. Siniša Zrinščak s Pravnog fakulteta u Zagrebu, prof.dr.sc. Ninoslava Pećnik sa Studijskog centra socijalnog rada u Zagrebu te prof. Jasminka Jelčić, stručnjakinja za organizacijski razvoj.

U svom izlaganju prof.dr.sc. Siniša Zrinščak se osvrnuo na hrvatsku obiteljsku politiku u komparativnom kontekstu istaknuvši kako je u Hrvatskoj, a prema relevantnim istraživanjima, vrijednost braka i obitelji i dalje na visokoj razini u društvu te da obitelj u Hrvatskoj i dalje ima tradicionalnu strukturu. Osvrnuo se na problem niske stope fertiliteta, na stopu siromaštva djece kao i na velike regionalne razlike unutar Hrvatske po pitanju predškolskog obrazovanja i odgoja djece.

Prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik se osvrnula na društvenu podršku roditeljstvu istaknuvši kako roditelji zbog zahtjevne radne uloge imaju poteškoće u roditeljskoj ulozi, a kao jedan od faktora navela je i pitanje rodne ravnopravnosti. Osvrnula se na pozitivno i odgovorno roditeljstvo koje se temelji na najboljem interesu djeteta istaknuvši kako suvremeno roditeljstvo iz sfere privatnog prelazi u sferu javnih politika.

Prof. Jasminka Jelčić je održala izlaganje pod nazivom: Roditeljstvo i radna uloga – između idealne slike i hrvatskog realiteta istaknuvši kako se sve ranije preuzimaju važne radne uloge, dok se istodobno sve kasnije postaje roditeljem.
 
Nakon uvodnih izlaganja uslijedila je rasprava u kojoj je aktivno sudjelovala i savjetnica Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Martina Krnić, koja je istaknula kako je institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova nositeljica novog europskog projekta pod nazivom „U potrazi za potpunom ravnopravnošću između muškaraca i žena: pomirenje privatnog i poslovnog života" čije je trajanje predviđeno od 1. siječnja 2016. do 1. siječnja 2018. Partneri na projektu su Hrvatsko narodno kazalište u Splitu, Udruga Riječi/Prave/Predstave i Spona komunikacije (Mamforce). Uz partnere, projekt podržavaju i Ministarstvo poduzetništva i obrta i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Ciljevi projekta su: 1) razbijanje rodnih stereotipa i nametnutih rodnih uloga, 2) pomirenje privatnog i poslovnog života i za žene i za muškarce te razbijanje nejednakosti unutar obitelji, 3) edukacija poslodavaca o važnosti senzibiliziranog pristupa prema majkama, 4) razbijanje stereotipa o „muškim“ i „ženskim“ profesijama, 5) promoviranje aktivne uloge očeva u formativnim godinama razvoja djeteta.
 
Savjetnica se osvrnula i na brojne pritužbe iz ovog područja, a koje Pravobraniteljica kontinuirano zaprima, posebice od žena vezano uz korištenje prava s osnova trudnoće i majčinstva. U kontekstu navedenog osvrnula se i na problematiku ugovora o radu na određeno vrijeme koji se trudnicama i majkama s malom djecom često ne produljuju po isteku kao i na općenito nepovoljniji položaj trudnica i majki na tržištu rada. Savjetnica je spomenula i problematiku uznemiravanja i spolnog uznemiravanja na radnom mjestu, kojim oblicima diskriminacije su najčešće izložene upravo žene, pri čemu su u još nepovoljnijem položaju samohrane majke. Dodatni otežavajući faktor je i obiteljsko nasilje koje je rodno uvjetovano nasilje.  Stoga svi navedeni faktori u određenoj mjeri utječu na roditeljstvo i radnu ulogu zbog čega Pravobraniteljica kontinuirano prati navedenu problematiku.