Okrugli stol „Obiteljska i demografska slika Hrvatske“

PRSMinobiteljisvibanjU organizaciji Ministarstva socijalne politike i mladih, a povodom Međunarodnog dana obitelji (15.05.), u prostorijama resornog Ministarstva održan je okrugli stol pod nazivom „Obiteljska i demografska slika Hrvatske“, a na kojem je izlaganje održala i pravobraniteljica Višnja Ljubičić. Nakon pozdravnog govora ministrice socijalne politike i mladih, Bernardice Juretić, pravobraniteljica Višnja Ljubičić je u svom izlaganju govorila o pitanju usklađivanja obiteljskih i radnih obveza i uloga, osvrnula se na socioekonomski položaj žene u Republici Hrvatskoj, a posebice na području tržišta rada spomenuvši pritom i problematiku ugovora o radu na određeno vrijeme (koji umjesto iznimke postaju pravilo).

 

Pravobraniteljica se osvrnula i na pitanje jaza u plaćama između žena i muškaraca (koji u RH iznosi 10-11% na godišnjoj razini), ali i na nedovoljno korištenje rodiljnih i roditeljskih dopusta od strane očeva (u 2015.g. svega 2,04 % očeva).

Problem kojem Pravobraniteljica pridaje značajnu pažnju predstavlja i spolno uznemiravanje na radnom mjestu čije žrtve su gotovo isključivo žene, a o čemu saznaje iz brojnih pritužbi koje kontinuirano zaprima.  Osvrnula se i na rezultate istraživanja koja je provela u suradnji s Udrugom RODA pod nazivom „Položaj trudnica i majki sa malom djecom na tržištu rada“  te „Korištenje prava na stanku za dojenje djeteta“. Kao nastavak dosadašnjih aktivnosti Pravobraniteljica je spomenula i EU-projekt pod nazivom „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca  i žena: usklađivanja profesionalnog i obiteljskog života“ čiji je cilj i osvješćivanje te uklanjanje rodnih stereotipa i nametnutih rodnih uloga unutar obitelji. Nositeljica navedenog projekta je institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, a vrijednost projekta je 440.000,00 EUR-a.

Izlaganja je održao i prof.dr.sc. Nenad Pokos sa Instituta za društvene znanosti Ivo Pilar, a koji se osvrnuo na glavne procese suvremenog razvoja stanovništva Hrvatske te doc.dr.sc. Ivana Dobrotić sa Pravnog fakulteta u Zagrebu, Studijskog centra socijalnog rada, koja se osvrnula na poteškoće i perspektivu hrvatske obiteljske politike. Prof. Dobrotić se u svom izlaganju posebice osvrnula na sustav predškolskog odgoja i obrazovanja kao i općenito na kvalitetu života obitelji.

Nakon izlaganja uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali/e predstavnici/ice državnih institucija, ministarstava te organizacija civilnog društva.

Okrugli stol u MSPM: "Obiteljska i demografska slika Hrvatske", web Ministarstva socijalne politike i mladih, 16.5.2016.